Beroerte

beroerte symptomen
Beroerte symptomen

Beroerte is medisch bekend als een cerebrovasculair accident (CVA). Het treedt op wanneer een bloedvat ernstig geblokkeerd of beschadigd is en een deel van de hersenen geen genoeg zuurstof krijgt. Hierdoor sterft hersenweefsel af. Het is wereldwijd een van de meest voorkomende doods- en invaliditeitsoorzaken.

Terwijl sommige mensen door hun eerste beroerte sterven, sterft ongeveer 25 procent van de mensen met een beroerte binnen een maand. Veel mensen herstellen, maar hebben verschillende hersenbeschadigingen, afhankelijk van welk deel van de hersenen is aangetast. Als het voorkomt in het spraakgebied, kan het slachtoffer geen spraak hebben, of een tweede taal vergeten die in de kinderjaren is geleerd. Als het motorische deel, dat beweging beïnvloedt, is aangetast, kan de persoon aan één kant van zijn lichaam verlamd raken. CVA komt vaker voor in ‘eerste wereld’-landen waar mensen kinderinfecties overleven die nog steeds veel mensen doden in ‘derde wereld’-landen. Vaccinatie, schonere watersystemen en antibioticagebruik hebben effectief de sterfgevallen als gevolg van infectieziekten verminderd.

Hoe ontstaat een beroerte?

Beroertes hebben vaak drie oorzaken:

 1. Bloeding
  Dit gebeurt wanneer een slagader barst en bloed in het hersenweefsel terecht komt. Het deel van de hersenen dat door die slagader van zuurstof zou moeten worden voorzien wordt zuurstof beroofd en begint te sterven.
 2. Trombose
  Een trombus is een klonter. Als het zich vormt in een slagader die een deel van de hersenen van bloed voorziet, wordt de bloedtoevoer geblokkeerd. Daarnaast treedt schade op omdat dat deel van de hersenen zuurstofarm is.
 3. Embolie
  Dit is de meest voorkomende oorzaak van een beroerte. Het komt voor wanneer een klomp weefsel, meestal een bloedstolsel, afzettingen vormt die de slagaders ergens anders in het lichaam blokkeren (vaak de halsslagaders in de nek), en vervolgens afbreekt en vast komt te zitten in een kleine slagader in de hersenen. Dit voorkomt dat een deel van de hersenen zuurstof krijgt, zodat de cellen in dat deel van de hersenen sterven.

Oorzaken en symptomen van een beroerte

Hoge bloeddruk is een belangrijke oorzaak van een beroerte. Andere factoren die mensen meer kans op een beroerte geven zijn:

 • Roken
 • Atherosclerose, waarbij vet zich ophoopt in de bloedvaten en deze verzwakt. Als die afzettingen zich ophopen in de halsslagaders, de grote slagaders in de nek, zijn de kansen op een beroerte erg toegenomen omdat het risico op een embolie zo groot is.
 • Hartaandoeningen, met name atriale fibrillatie (een aandoening waarbij de bovenste kamer van het hart, het atrium, een onregelmatige hartslag ontwikkelt). Deze onregelmatige slag maakt het bloed langzamer waardoor stolsels op de wanden van het atrium ontstaan. Stukken van deze stolsels breken af ​​en gaan naar de hersenen waar ze de bloedvaten blokkeren, waardoor beroertes ontstaan.
 • Obesitas
 • Mannen hebben een grotere kans op een beroerte.
 • Het nemen van orale anticonceptiepillen, waardoor het bloed stolsels kan vormen.
 • Bloedaandoeningen hebben die de normale stolling verstoren.
 • Hoog vetgehalte en/of cholesterolgehalte in het bloed hebben.
 • Diabetes

De symptomen van iemand met een beroerte hangen af ​​van welk deel van de hersenen een gebrek aan zuurstof heeft. Soms krijgen mensen vroege waarschuwingssignalen dat ze snel een beroerte kunnen krijgen als ze last hebben van “mini-beroertes”, ook bekend als “voorbijgaande ischemische aanvallen (TIA of VIA).” Mensen met mini-beroertes hebben alle symptomen van een beroerte, maar herstellen volledig binnen enkele uren of dagen. Als zich langzaam een ​​stolsel vormt of een kleine bloeding is ontstaan, kunnen vroege tekenen voldoende waarschuwing geven voordat een effectieve medische behandeling kan worden gestart. Deze tekenen moeten serieus worden genomen en er moet onmiddellijk naar gekwalificeerde medische hulp worden gezocht.

Meest voorkomende waarschuwingssignalen van een beroerte

 • Zwakte langs één kant van het lichaam. Afhankelijk van hoeveel van de hersenen wordt beïnvloed, kan dit variëren van ‘onhandigheid’, waarbij zwakte het moeilijk maakt om de arm of het been op te tillen en dingen vast te houden of te dragen, tot complete verlamming langs één kant van het lichaam. Als deze zwakte optreedt als onderdeel van een voorbijgaande ischemische aanval (TIA) of “mini-beroerte”, denkt de patiënt vaak dat ze net oud worden, een beetje moe zijn of misschien in de verkeerde positie sliepen.
 • Een gevoelloosheid/verlies van gevoel in een deel van het lichaam.
 • Plotseling onvermogen om warm te onderscheiden van de kou.
 • Een plotseling probleem met zicht – wazig zicht, dubbel zien of verlies van een deel van het gezichtsveld (een deel van de foto verdwijnt gewoon).
 • Duizeligheid, misselijkheid of zich onzeker voelen bij het staan ​​of lopen.
 • Moeilijkheden om te lopen en plotselinge `onhandigheid ‘: naar één kant leunen of naar één kant vallen en tegen voorwerpen botsen tijdens het lopen.
 • Plotselinge problemen met woorden onthouden of spreken. De spraak kan onduidelijk worden.
 • Plotselinge problemen om te begrijpen wat mensen zeggen.
 • Kwijlen
 • Verwarring
 • Aanvallen van bewustzijnsverlies.
 • Moeite met slikken

Minder vaak voorkomende symptomen zijn plotselinge, zeer ernstige hoofdpijn, beschreven door neurologen als een intens pijnlijk hoofdpijn, die ‘als een donderslag’ inslaat. Dit symptoom, wanneer het optreedt, wordt meestal gevoeld wanneer de beroerte wordt veroorzaakt door een bloeding.

Lees hier voorzorgsmaatregelen om de kans op een beroerte te verkleinen.

Beroerte in de traditionele Chinese geneeskunde (TCM)

In de TCM-theorie wordt beroerte niet alleen beschouwd als een ziekte van de hersenen. Het beïnvloedt ook de meridianen, andere organen en bloedvaten. Er wordt gedacht dat het wordt veroorzaakt door interne en externe invloeden die een opeenhoping van qi en bloed veroorzaken en een hoge drukstatus creëren, wat uiteindelijk tot een beroerte leidt. Dit is vergelijkbaar met het begrip van de westerse geneeskunde dat hoge bloeddruk een risicofactor is voor het ontwikkelen van een beroerte.

De mechanismen waardoor een beroerte optreedt en lichamelijk letsel veroorzaken, zijn gecompliceerd. Er zijn ten minste vier externe factoren en zes interne factoren geïdentificeerd die aan dit proces bijdragen. De externe risicofactoren die bijdragen aan de ontwikkeling van een beroerte zijn onder andere het hypo-functioneren of het onder-functioneren van de lever en de nieren, onjuist dieet en overbelasting van het lichaam, emotionele stoornissen en veroudering en zwakke lichaamsbouw. Deze leiden tot verdere problemen in het lichaam die de natuurlijke, gezonde balans verstoren.

De zes interne invloeden die bijdragen aan een beroerte zijn tekorten zoals yin-deficiëntie en qi-deficiëntie; een teveel aan vuur (soms aangeduid als overmatige hitte) zoals levervuur ​​en hartvuur; wind-kwaden zoals endogene wind afkomstig van binnenuit het lichaam en exogene wind afkomstig van buiten het lichaam; een ophoping van slijm; stagnerende Qi stroom en bloedstasis. Deze zes factoren zullen onder bepaalde omstandigheden op elkaar inwerken om ziekten zoals een beroerte voort te brengen. De TCM-mechanismen waarmee een beroerte optreedt, worden hieronder verder gedetailleerd.

Hoe de onder-functionerende of hypofunctie van de lever en de nieren een beroerte veroorzaken

Een yin-tekort van ouderdom, hypofunctie (onderfunctie) van zowel de lever als de nieren, of een teveel aan seksuele activiteiten kunnen allemaal leiden tot een geleidelijke uitputting van kiemcellen en bloed. Kiemcellen zijn de sperma- en eicellen. Kiemcellen en bloed komen uit dezelfde bron in TCM. Wanneer kiemcellen met de leeftijd afnemen, neemt de productie van bloed af. Dit leidt tot een relatief yang-overschot in het lichaam en veroorzaakt wind-kwaad dat zich binnenin opbouwt. De beroerte zal zich eindelijk ontwikkelen als het wind-kwaad niet uit het lichaam verdwijnt.

Wanneer de nier, die behoort tot water van de vijf elementen, er niet in slaagt om de lever te voeden -een hout-element- wordt een teveel aan lever-yang geproduceerd dat verandert in endogeen wind-kwaad. Het wind-kwaad is verantwoordelijk voor het veroorzaken van de beroerte. Als alternatief kan beroerte ook komen door een tekort aan lever-yin. Dit gebeurt wanneer warmte wordt geproduceerd als gevolg van de droogheid van het bloed. De hitte zorgt ervoor dat het wind-kwaad omhoog stroomt in het lichaam dat de meridianen beïnvloedt en openingen van het lichaam blokkeert. Dit zorgt er op zijn beurt voor dat Qi en de bloedstroming stagneren en een beroerte kunnen veroorzaken.

Hoe overtollig vuur of warmte een beroerte veroorzaakt: De nier behoort tot water van de vijf elementen. Wanneer nier-yin uitgeput is, kan de opbouw van vuur of warmte in het lichaam als gevolg van mentale stress, emotionele stoornissen of een extreme overmaat aan hart-vuur niet beperken. Overmatige warmte veroorzaakt depressie en verwarring en zorgt ervoor dat te veel Qi en bloed stijgt naar de hersenen, wat leidt tot een beroerte.

Ophoping van slijm en vocht

Overconsumptie van voedsel en drank leidt tot een miltdefect. In TCM is de milt verantwoordelijk voor het transformeren van voedsel en drank in Qi, en het transporteren naar de longen waar het kan worden verspreid door het lichaam om het te voeden. Wanneer het defect raakt, ontwikkelt zich een opeenhoping van vocht wat leidt tot een opeenhoping van slijm. Wanneer dit slijm niet kan worden verwijderd, transformeert het in warmte en vervolgens in wind-kwaad; wat allemaal negatieve invloeden op het lichaam uitoefent en ziekte veroorzaakt. De opeenhoping van slijm, hitte en wind verstoren allemaal de meridianen en de hersenen, wat kan leiden tot een beroerte.

Als alternatief kan slijm zich ophopen wanneer er een teveel aan lever-yang is. Het produceert wanneer wind-kwaad zich opstapelt in de lever en een persoon overwerkt of niet in staat is om ’s nachts te slapen. Een van de belangrijkste functies van de lever is om de Qi-stroom door het lichaam te ondersteunen, dus een opeenstapeling van wind-kwaad en slijm verstoort de meridianen en zorgt ervoor dat de circulatie van qi stopt. Dit resulteert in bewusteloosheid, wat een ernstig symptoom is van een beroerte.

Hoe ouderdom, lichaamszwakte en Qi-tekort kwade invloeden toestaan ​​om het lichaam binnen te vallen en een beroerte te veroorzaken

Wanneer een persoon ouderdom, een Qi-deficiëntie of overmatig denken en vermoeidheid ervaart, zijn de Qi-stroom en bloedcirculatie vooral in de kleine collateralen van de meridianen beschadigd. Pathogenen (elke stof die een ziekte veroorzaakt) maken van deze gelegenheid gebruik om het lichaam binnen te vallen, wat leidt tot verdere stagnatie van Qi en de bloedstroom. Dit gebrek aan normale Qi en bloedbeweging in het lichaam veroorzaakt een verlies van voeding aan de pezen en spieren. Wat uiteindelijk kan leiden tot gevoelloosheid van de huid en spieren wat vaak voorkomt bij een beroerte.

Een zwakke lichaamsbouw kan een chronische ophoping van slijm-vocht veroorzaken en het mogelijk maken dat exogene pathogenen (alle stoffen van buiten het lichaam die een ziekte veroorzaken) zoals wind het lichaam binnendringen. Deze wind- en slijm-kwaden blokkeren de meridianen en openingen (elk lichaamsopening zoals de mond) en leiden tot symptomen van een beroerte zoals hemiplegie (verlamming aan één kant van het lichaam).

Symptomen en behandeling

Omdat een beroerte vaak een plotseling begin en snelle verandering in klinische symptomen ziet, kan de mate van ernst van de symptomen aanzienlijk verschillen. In TCM worden de symptomen van een beroerte onderscheiden op basis van het gebied waarop de beroerte betrekking heeft. Beroertes die de meridianen treffen, treffen voornamelijk oppervlakkige delen van het lichaam. Personen die aan een dergelijke beroerte lijden, hebben meestal symptomen die niet te ernstig zijn en hun prognose is gunstig. Aan de andere kant, beroertes met betrekking tot de inwendige organen (ingewanden) verstoort diep het normale functioneren van het lichaam. Deze personen ervaren meestal ernstige symptomen en hebben een minder gunstige uitkomst.

Beroertes waarbij de meridianen betrokken zijn

Meridiaan systeem

Meridianen zijn paden waarin de qi en het bloed circuleren en waardoor de organen en ledematen zijn verbonden, waardoor de boven-onder en de binnen-buiten delen van het lichaam kunnen communiceren. Kanalen lopen in rechte, vaste banen. Collateralen lopen kriskras door het lichaam.

Een beroerte waarbij de meridianen betrokken zijn, wordt als gering beschouwd. Symptomen zijn onder meer gevoelloosheid van de spieren, huid en ledematen, moeite met lopen, het verschijnen van een scheve mond, moeite met spreken en hemiplegie (verlamming aan één kant van het lichaam).

Als de personen die lijden aan dit type beroerte een gebrek of stagnatie van Qi en bloedstroming hebben in de kleine collateralen van het meridiaanstelsel, kunnen andere symptomen aanwezig zijn, zoals een afkeer van koude temperaturen, koorts, spierstijfheid en gewrichtspijn. Bij lichamelijk onderzoek kan er een dun, wit beslag zijn die de tong bedekt en de aanwezigheid van een drijvende en snelle pols.

Als blijkt dat dit type beroerte is veroorzaakt door een lever-yin- of nier-yin-deficiëntie, zullen wind- en slijm-kwaden, die het gevolg zijn van deze aandoeningen, naar boven stromen in het lichaam en symptomen veroorzaken van duizeligheid, wazig zien, hoofdpijn, oorsuizen (piepende oren), prikkelbaar slapen en diep geel gekleurde urine. Bij lichamelijk onderzoek kan er een rode tong zijn met een draderige, krampachtige en snelle pols.

Behandeling voor lever-yin- of nier-yin-deficiëntie

 • Therapeutisch doel: Verdrijf wind-kwaden, elimineer slijm, verrijk het bloed en verwijder obstructie in de meridiaankanalen. Hoofdzakelijk wordt acupunctuur of moxibustie toegepast langs de Arm-Yangming en Been-Yangming meridianen. Acupunctuur met zuiveringstechnieken gebruiken.
 • Acupunten voor hemiplegie (verlamming aan één kant van het lichaam): Jian Yu, Qu Chi, Shou San Li, Wai Guan, He Gu, Huan Tiao, Zu San Li, Yang Ling Quan, Feng Long, Jie Xi, Kun Lun, Tai Chong.
 • Extra acupunten voor vervorming van het gelaat, zoals een scheve mond: Di Cang, Jia Che, Qian Zheng, Feng Chi
 • Extra acupunten voor duizeligheid en wazig zien: Bai Hui, Feng Chi, Feng Fu, He Gu
 • Aanvullende acupunten voor problemen met spraak: Lian Quan, Ya Men, Jin Jin, Yu Ye, Tong Li
 • Extra acupunten voor gecontracteerde vingers: Ba Xie, Hou Xi, San Jian, Da Ling.
 • Aanvullende acupunten voor gevoelloosheid tenen: Tai Chong, Tai Xi, San Yin Jiao, Ba Feng
 • Extra acupunten voor tinnitus (oorsuizen) en prikkelbaar slapen: Shen Yu, Guan Yuan, Tai Xi, San Yin Jiao

Beroertes waarbij de ingewanden (organen) betrokken zijn

Een ernstige beroerte is meestal geassocieerd met symptomen van een plotselinge ineenstorting of verlies van bewustzijn en omvat meestal de spieren, ledematen of gewrichten. Het is te differentiëren tot een beroerte bi-syndroom en collapse-syndroom.

Beroerte door Bi-syndroom

Dit komt door een ophoping van wind-slijm-kwaden in het lichaam, wat leidt tot een obstructie van de openingen naar het lichaam, zoals de mond. De algemene klinische manifestaties zijn plotselinge coma, bewusteloosheid, trismus (aanhoudende samentrekking van de spiermassa die helpt de kaak te sluiten en op voedsel te kauwen), ballen van vuisten, constipatie en geen urineren.

Bijkomende symptomen zoals koorts, rood gezicht, geïrriteerdheid, ruwe ademhalingsgeluiden en halitose (slechte adem) behoren tot het yang-bi-syndroom van een beroerte. Bij lichamelijk onderzoek kunnen deze personen een rode tong hebben met een geelachtig en vettig beslag en een draderige en snelle pols.

Symptomen zoals slaperigheid, snurken, een bleek gezicht, paarse lippen en koude ledematen behoren tot het yin-bi-syndroom van een beroerte. Bij lichamelijk onderzoek kan er een wit en vettig beslag op de tong en een diepe, gematigde en rollende pols zijn.

Therapeutisch doel: herstel bewustzijn, elimineer slijm, onderdruk de hyperactieve lever en verdrijf het wind-kwaad.

Behandeling voor yang Bi-syndroom van beroertes

 • Therapeutisch principe: overduidelijk lever-yang-overschot door wind-kwaad te elimineren, het vuur te doven (of de hitte-kwaad-invloed uit te schakelen). Slijm te verwijderen en het bewustzijn te herstellen.
 • Acupunctuur en moxibustie: Voornamelijk de acupuncturist kan acupressuur, acupunctuur of moxibustie toepassen op de twaalf Well-points. Als u acupunctuur gebruikt, kunt u het beste prikken met een driehoekige naald om bloedingen te veroorzaken.
 • Voor bewusteloze personen: Shi Xuan, Ren Zhong, twaalf Well-point, He Gu, Lao Gong, Feng Long, Tai Chong, Xing Jian.
 • Aanvullende acupunten voor gezichtsuitsparingen: Jia Che, Xia Guan, He Gu
 • Extra acupunten voor overvloedig slijm: Tian Tu, Feng Long, Yin Ling Quan, San Yin Jiao

Behandeling voor yin Bi-syndroom van beroerte

 • Therapeutisch principe: herstel het bewustzijn door het lichaam op te warmen, slijm te verwijderen en wind-kwaad te stoppen.
 • Acupunctuur en moxibustie: Het is het beste om een ​​filiforme naald te gebruiken met milde versterkende en verzwakkende acupunctuurtechnieken. Gebruik dezelfde acupunten als voor het yang Bi-syndroom van beroerte, plus Zu San Li en San Yin Jiao.

Stroke Collapse-syndroom

Deze situatie doet zich voor wanneer er een dissociatie van yin en yang in het lichaam is, wat betekent dat deze twee krachten niet in staat zijn om samen te werken en balans te creëren om een ​​gezonde toestand te behouden. Het is een levensbedreigende aandoening die komt door een ernstig en langdurig tekort aan vitale Qi. De belangrijkste symptomen zijn een plotselinge ineenstorting, bewusteloosheid, zwakke en oppervlakkige ademhaling, koude ledematen en een verlies van controle over plassen en ontlasting. De ogen lijken gesloten en de mond is open.

Wanneer symptomen zoals het verschijnen van een rood gezicht, overvloedig vettig zweten, koude ledematen, flauwte en de aanwezigheid van een pulserende pols beginnen te verminderen, duidt dit op de uitputting van true-yang en dat een persoon sterft.

 • Therapeutisch principe: herstel Qi van instorten en vul de uitgeputte yang aan.
 • Acupunctuur en moxibustie: Acupunctuur wordt toegepast op de grote collateralen van de Renmeridiaan, ook bekend als de “Conception Vessel Meridian”. Er wordt gebruik gemaakt van een grote moxa-rol met moxibustie langs deze collateralen.
 • Acupunten: Guan Yuan (monnikshok-moxibustie), Shen Que (zout-onderbroken moxibustie).

Restverschijnselen van Beroerte

Na het verkrijgen van een noodbehandeling voor een beroerte, komen veel mensen weer bij bewustzijn. Ze hervatten eten en drinken en krijgen ze de controle over normaal plassen en ontlasten. Sommige symptomen keren echter mogelijk niet terug naar normaal en blijven achter als gevolg van een beroerte. Symptomen zoals hemiplegie, spraakmoeilijkheden, het verschijnen van een scheve mond, gezwollen en zwakke ledematen, stijfheid, ledematencontractie en spasmen, of spierafbraak (atrofie) kunnen aanwezig zijn lang nadat beroerte heeft plaatsgevonden en kan mogelijk niet worden teruggedraaid naar normaal functioneren. Voor deze personen worden revalidatie zoals fysieke, spraak- en bezigheidstherapie gebruikt door westerse artsen om te helpen een deel, zo niet alle verloren lichaamsfuncties, terug te krijgen.

TCM-beoefenaars kunnen ook helpen bij dit proces door technieken zoals Chinese geneeskunde, acupunctuur, acupressuur, massage, moxibustie en tai chi-oefeningen te gebruiken. De spieren te helpen versterken, aanhoudende pijn te verlichten en de normale Qi-stroom door het lichaam te herstellen hoort hierbij.

Hemiplegie

 • Therapeutisch principe: help Qi door de bloedsomloop te activeren en de stroom van qi en bloed in de meridianen te bevorderen.
 • Acupunctuur en moxibustie: Dezelfde acupunten langs de Yangming-meridianen die werden gebruikt voor de beroerte waarbij de meridianen zijn betrokken, worden gesuggereerd voor hemiplegie.
 • Aanvullende acupunten voor mensen met Qi-deficiëntie: Dan Zhong, Zu San Li.
 • Extra acupunten voor individuen met yang hyperactiviteit: Fen Chi, He Gu en Tai Chong.
 • Extra acupunten voor mensen met een tekort aan yin: San Yin Jiao, Zhao Hai en Tai Xi.

Moeilijkheden met spraak

 • Therapeutisch principe: elimineren van slijm voor herstel.
 • Recept: Jieyu Afkooksel
 • Acupunctuur en moxibustie: gebruik Lian Quan (drievoudige punctie), Tong Li en Feng Lange acupunten.

Gezichtsvervorming zoals een scheve mond

 • Therapeutisch principe: verbreek het wind-kwaad en zorg dat de scheve mond normaal wordt.
 • Recept: Qianzheng-poeder (zie de behandeling van een beroerte bij betrekken van de meridiaan)
 • Acupunctuur en moxibustie: gebruik Di Cang, Xia Guan, Jia Che, Feng Chi en He Gu acupunten.

Andere therapieën

Hoofdhuidacupunctuur: Selecteer het deel van de hoofdhuid dat tegenover het verlamde deel van het lichaam ligt. Gebruik de acupunctuurzones die overeenkomen met het type beroerte. Dat wil zeggen bewegingszone, zone voor bewegingssensatie van voeten en spraakzone voor patiënten die niet kunnen spreken.

Hydro-acupunctuur therapie: Danshen injectie, Chinese Angelica (dang gui) injectie, Saffloer (hong hua) injectie, Cerebrolysine injectie, Citicoline (cytidinedifosfaat Choline) injectie. Andere injecties met traditionele Chinese medicijnen of westerse medicijnen kunnen worden geïnjecteerd in de acupunten van Shou San Li en Zu San Li op het verlamde deel van het lichaam.

Massagetherapie (TuiNa): relevante delen van het lichaam krijgen massagetherapie in overeenstemming met klinische symptomen.

Uw Chinees Geneeskundige van Acupunctuur & Gezondheidscentrum Chen Rotterdam kan u gericht adviseren in uw situatie. Neem gerust contact met ons op.