Diagnose van verkoudheid en griep

Aan de hand van verschillende symptomen, worden verkoudheid en griep ingedeeld in twee hoofdtypen en andere minder voorkomende volgens disharmonie patronen in de traditionele Chinese geneeskunde (TCM). Het behandelen van de verschillende typen verkoudheid en griep vindt u op deze pagina. Hieronder is de diagnose van verkoudheid en griep weergeven volgens de TCM.

Wind-hitte type verkoudheid en griep

Dit type ontstaat door de invloed van zowel de wind als warmte kwaad. Het komt vaak voor in de lente en in de zomer. Algemene tekenen van een wind kwaad bij verkoudheid en griep zijn een verstopte neus, niezen en gevoelig zijn voor blazende wind. Deze symptomen worden meestal gezien als uitwendige kwalen in het lichaam. Hitte kwaden zijn over het algemeen gekenmerkt door gele en dikke lichaamsafscheidingen. Bijvoorbeeld (hoge) koorts, zweten, niezen met dikke snot of hoesten met dikke slijm kunnen invloed van een hitte kwaad aangeven. Bij wind-hitte invasie, kunnen een dunne gele tongbeslag en een snelle drijvende polsslag ook uitwendige kwalen aangeven. Omdat wind-hitte kwaden makkelijk lichaamsvloeistoffen verbruiken, kunnen individuen ook last hebben van een droge mond en zere keel.

Wind-kou type

Dit type ontstaat vooral door een invloed van zowel wind als kou kwaden. Het komt vaker voor in de winter of in koude omgevingen zoals die met airconditioning. Kou kwaden leiden tot het koud hebben, het samentrekken van dingen en het belemmeren van de Qi-stroom. Daarom zijn een gevoeligheid voor kou en de afwezigheid van zweten voornaamste symptomen van kou invasie. Kou kwaden hebben vaak ook te maken met heldere lichaamsafscheidingen, verstopte neus, niezen met heldere afscheiding, afwezigheid van koorts of een lichte koorts en een hoest met dunne, witte slijm. Een dunne witte tongbeslag en een drijvende en gespannen pols zijn veelvoorkomende symptomen van verkoudheid kwaden. Omdat kou kwaden de doorstroming van beschermende Qi in de huid en spieren belemmert, kunnen individuen vaak last krijgen van spierpijn.

Overige typen

Naast wind-hitte en wind-kou typen verkoudheid en griep, zijn er types die ontstaan door kwaden zoals damp en zomerhitte. Deze kwaden worden vaak vergezeld door andere disharmonie patronen zoals Qi deficiëntie en ook Yin deficiëntie. Deze verkoudheid en griep komt vaak voor in de zomer. Damp-hitte typen komen vaak voor en hebben symptomen als koorts, afkeer van kou, afwezigheid van of alleen mild zweten, een zware en opgezette hoofdpijn, borst onderdrukking, dorst, misselijkheid, pijn in de ledematen of schaarse en gele urine.

N.B. Een cliënt moet zich direct melden bij een (huis)arts om nader onderzocht te worden als: een hoge koorts in alle typen van verkoudheid en griep langer aanblijft dan acht uur; en als degene niet reageert op Chinese of westerse medicijnen.

Wilt u meer weten over diagnose van verkoudheid en griep? Uw Chinees Geneeskundige van Acupunctuur & Gezondheidscentrum Chen Rotterdam kan u gericht adviseren in uw situatie. Neem gerust contact met ons op.