Effectief chronische pijn bestrijden met acupunctuur

Onderzoeken laten zien dat Westerse technieken voor het bestrijden van chronische pijn te kort schieten. Ook bij (huis)artsen leeft twijfel of de bekend zijnde technieken voldoende effectief ingezet kunnen worden.

Meer recent tonen onderzoeken naar alternatieve therapieën overtuigend aan dat acupunctuur chronische pijn effectief kan bestrijden. En dat dit over de lange termijn blijvend resultaat geeft. In de onderzoeken werden patienten behandeld die:

  • een van de vier chronische pijnaandoeningen (niet-specifieke rug- of nekpijn, schouderpijn, chronische hoofdpijn of osteoartritis) ervoer;
  • de pijn hield minstens vier weken voor musculoskeletale aandoeningen aan.

De onderzoeken werden zo uitgevoerd dat ten minste één patiëntengroep bij elke proef een acupunctuurbehandeling onderging. En één groep kreeg geen acupunctuur- of een schijnacupunctuurbehandeling. Het primaire eindpunt werd tenminste vier weken na de initiële behandelingssessie voor acupunctuur gemeten. In 80 procent van de behandelingen ondergingen patiënten tussen 6 en 15 acupunctuursessies. De meeste patiënten kregen één tot twee keer per week acupunctuur. In iets meer dan de helft van de behandelingen duurde de typische acupunctuursessie minder dan 30 minuten.

De resultaten bevestigen en versterken eerdere belangrijke bevindingen dat acupunctuur een klinisch relevant effect heeft vergeleken met geen acupunctuur. Voor het bestrijden van chronische pijn. Deze effecten bleven tevens gedurende tenminste 12 maanden na ontvangst van acupunctuur aanhouden.

Hier kan men het bronartikel met de resultaten van het onderzoek nalezen.

In Nederland is het door verzekeraars in deze goed geregeld. Afhankelijk van uw verzekeraar zit acupunctuur therapie in uw aanvullende verzekering. En wordt dan vergoed. Kent u klachten van chronische pijn, of heeft u vragen omtrent de therapie, neem dan contact met ons op.