Chronische pijn

Acupunctuur chronische pijn

Onderzoeken laten zien dat westerse technieken voor het bestrijden van chronische pijn tekort schieten. Ook bij (huis)artsen leeft twijfel of de bekend zijnde technieken voldoende effectief ingezet kunnen worden. Meer recent tonen onderzoeken naar alternatieve therapieën overtuigend aan dat acupunctuur chronische pijn effectief kan bestrijden. En dat dit over de lange termijn blijvend resultaat geeft. In de onderzoeken werden patiënten behandeld die:

  • een van de vier chronische pijnaandoeningen (niet-specifieke rug- of nekpijn, schouderpijn, chronische hoofdpijn of osteoartritis) ervoer;
  • de pijn hield minstens vier weken voor musculoskeletale aandoeningen aan.

Acupunctuurbehandeling voor chronische pijn

Tijdens de onderzoeken kreeg ten minste één patiëntengroep bij elke proef een acupunctuurbehandeling. En één groep kreeg geen acupunctuur- of een schijnacupunctuurbehandeling. Het primaire eindpunt werd tenminste vier weken na de initiële behandelingssessie voor acupunctuur gemeten. In 80 procent van de behandelingen ondergingen patiënten tussen 6 en 15 acupunctuursessies. De meeste patiënten kregen één tot twee keer per week acupunctuur. In iets meer dan de helft van de behandelingen duurde de typische acupunctuursessie minder dan 30 minuten.

Chronische pijn

De resultaten bevestigen en versterken eerdere belangrijke bevindingen dat acupunctuur een klinisch relevant effect heeft vergeleken met geen acupunctuur voor het bestrijden van chronische pijn. Deze effecten bleven tevens gedurende tenminste 12 maanden na ontvangst van acupunctuur aanhouden.

Hier kunt u het bronartikel met de resultaten van het onderzoek nalezen.

In Nederland is het door verzekeraars in deze goed geregeld. Afhankelijk van uw verzekeraar zit acupunctuurtherapie ook in uw aanvullende verzekering. En wordt dan vergoed. Heeft u last van klachten van chronische pijn, of heeft u vragen omtrent de therapie, neem dan contact met ons op.