Slapeloosheid (insomnia)

Slaap is van essentieel belang voor iedereen. We besteden ongeveer een derde van ons leven in bed. Een gezonde nachtrust helpt ons om onze batterijen op te laden, zowel mentaal als fysiek. Een goede nachtrust is de beste manier voor de omgang met dagelijkse stress, efficiënter te werken en te vechten tegen ziektekiemen.

Heeft u een slaapstoornis?

Wanneer u de volgende symptomen voor een maand of meer ervaart:

 1. Elke nacht neemt u meer dan 30 minuten om in slaap te vallen;
 2. U wordt meerdere keren per nacht wakker en kan niet/moeilijk weer in slaap vallen;
 3. U wordt te vroeg wakker in de ochtend;
 4. U heeft veel levendige, droomachtige ervaringen terwijl in slaap valt;
 5. U voelt zich slaperig, frequente dutjes of in slaap vallen op ongepaste momenten overdag;
 6. U heeft moeite om wakker te blijven bij inactiviteit, zoals tijdens het tv-kijken of lezen;
 7. U heeft moeite concentratie op het werk, op school of thuis;
 8. U geraakt makkelijk emotioneel.

In de Traditionele Chinese Geneeskunde kent slapeloosheid vele mogelijke oorzaken, met inbegrip van geestelijke nood, slechte leefgewoonten, lichamelijke problemen en medicijnen gebruik. Als de interne harmonie wordt verstoord, wordt de stabiliteit van de Shen (geest) in het hart getroffen en slapeloosheid zal dan optreden.

Onder de samenhang tussen de organen en mentale functies is het hart het belangrijkste. Het hart herbergt de Shen (geest). De nier regelt de opslag van Jing (essence) en promoot het transformeren in merg in de hersenen. Dit ondersteun de werking van onze hersenen. De milt fungeert als de voedende bron van mentale activiteit. De lever reguleert de Stroom en afvoer tbv het ondersteunen van mentale activiteiten. De galblaas betreft een aantal belangrijke aspecten van het geestelijk functioneren, zoals de besluitvorming. Slapeloosheid kan het gevolg zijn van disharmonie van deze organen.

In het algemeen wordt aangenomen dat de volgende bijdragen aan de ontwikkeling van slapeloosheid:

 1. Geestelijke nood
  Angst en woede beïnvloeden de normale functies van de lever, resulterend in lever-qi stagnatie. De stagnerende qi verandert in vuur (kwaad) en heeft de neiging om de Shen (geest) aan te vallen. Door emotionele uitersten kan bij het hart ook leiden tot het ontstaan van vuur (kwaad). Wanneer dit vuur (kwaad) de geest prikkelt zal dit leiden tot slapeloosheid. Angst of andere emotionele stress kunnen het hart en de galblaas verzwakken, dit leidt tot dwalen van de geest en een slechte nachtrust. Overmatige denken of mentaal uitputting kan schade aan het hart en de milt richten. Hierdoor ontstaat een te kort in de toevoer van voedingsstoffen voor de geest en leidt tot de ontwikkeling van slapeloosheid.
 2. Verkeerde voeding
  Te veel eten, te veel kruidig/hete ​​voedsel, gefrituurd voedsel of te vettig voedsel kan de milt en maag-systemen beschadigen. Een verzwakte milt en maag-systeem kent een vertraagde vertering, transformatie en transport processen. De retentie van voedsel in het milt maagsysteem zal leiden tot slijm ophoping en hitte ontwikkeling welk omhoog stijgt en slapeloosheid zal induceren.
 3. Lichamelijke zwakte
  Constitutionele zwakte, veroudering of ernstige ziekte zullen allen leiden tot nierschade. Zodra er verstoring tussen hart en nieren is, zal pathologische omstandigheden zich voordoen. De uitgeputte nier-yin zal niet in staat zijn om het hart te voeden. Dit leidt tot hyperactiviteit van het hart en mentale stoornissen. Daarnaast zal door grote bloedverlies of onvoldoende productie van bloed leiden tot hart zwakte en de Shen (geest) onbehagen. Indien een zwakke en voorzichtige persoon enorme schrikt ervaart door een plotselinge gebeurtenis zal bijvoorbeeld het hart-qi zal sterk verstoord raken. Dit resulteert in en verstoring van het shen (geest) en daarmee leiden tot slaapproblemen.
 4. Onbalans tussen werk en rust
  Traditionele Chinese Geneeskunde is van mening dat overwerk overmatig veel fundamentele stoffen verbruikt. Terwijl een teveel aan vrije tijd disfunctioneren van de milt veroorzaakt welk leidt tot een slechte omzetting en het transport door dat orgaan. In beide situaties, kan de levering van de essence, bloed en andere fundamentele niet voldoende zijn om een stabiele Shen (geest) te handhaven. Bij een niet stabiele Shen (geest) zijn slaapproblemen te verwachten.In het algemeen kan insomnia (slapeloosheid) worden geïnduceerd door vele factoren. Meestal geassocieerd met stemming en mentale stress, dieet, bloed en qi tekortkomingen. Deze veroorzaken interne onrusten, verstoorde circulaties en een onbalans van yin en yang. De belangrijkste laesie in het hart kan ook gepaard gaan met disharmonieën met milt, nieren, lever, galblaas en maag. Klinisch classificeert de Traditionele Chinese Geneeskunde slapeloosheid in twee belangrijke soorten:

  Deficiënt type: de Shen (geest) is ondervoed, zoals het hebben van te weinig bloed of qi.

  Overtollige type: de Shen (geest) is geïrriteerd door pathogenen, zoals slijm, hitte en vocht evenals bloedstasis.