Insomnia -acupunctuur behandelingen voor slapeloosheid

Acupunctuur wordt vaak gebruikt bij de behandeling van slapeloosheid en andere psychische aandoening. In de traditionele Chinese geneeskunde (TCM) worden mentale activiteiten shen (geest) genoemd, dus slapeloosheid is een manifestatie van een shen (geest) stoornis waarbij verschillende interne disharmonieën de geest rusteloos maken en dus slaapproblemen veroorzaken. Acupunctuur reguleert de van shen en begeleiden de qi-beweging. Wanneer naalden op bepaalde lichaamspunten worden ingebracht, zal er een doffe pijn zijn, zwaarte, uitzetting, tintelingen of een elektrisch gevoel worden gevoeld. Dit gevoel kan zijn rond de naald of op en/of neer door de getroffen meridiaan. Tijdens het inbrengen van de naalden kan beklemming gevoeld worden rond de naald. Traditionele Chinese geneeskunde noemt dit deqi. Letterlijk betekend dit de “komst van qi”. Deze naaldsensatie beïnvloeden rechtstreeks het neurale regulerende systeem in het lichaam, wat helpt verstoringen in de hersenen op te ruimen. Er is niet een standaard acupunctuurbehandeling voor alle soorten slapeloosheidsklachten. Geschikte puntselectie en stimulatietechnieken dienen te worden geselecteerd volgens de gediagnosticeerde disharmoniepatronen. Klinisch classificeren traditioneel Chinees geneeskundigen slapeloosheid in twee hoofdtypen:

 • Deficiëntie type: de shen (geest) is ondervoed, met onvoldoende bloed of qi. Dit type slapeloosheid komt voor bij mensen met een chronische ziekte of een langdurig slaapprobleem. De gebruikelijke disharmoniepatronen zijn tekortkomingen van het hart en milt of nier-yin-tekort. Versterkingstechnieken worden aangenomen om de weerstand van het lichaam te versterken en de onder functionerende organen te stimuleren. De naaldtechniek is over het algemeen met een voedende karakter, langzaam, mild en van korte duur. De lichaamspunten worden hoofdzakelijk geselecteerd langs de meridianen van de maag, lever, hart en renmai.
 • Overmaat type: de shen (geest) is geïrriteerd door pathogenen, zoals slijm, vuur en damp, evenals bloedstasis. Dit type slapeloosheid komt meestal voor in de disharmoniepatronen zoals stagnatie van de lever of damp hitte. Reductietechnieken worden toegepast om de ziekteverwekkers te elimineren en de hyper functionerende organen te onderdrukken. De naaldtechnieken zijn over het algemeen van een reducerende karakter, snel, krachtig en langdurig. De acupunctuurpunten worden voornamelijk geselecteerd langs de maag, lever, sanjiao en renmai.

Acupunctuur behandeling bij algemene slapeloosheid

Slaappatroon:  Moeite met in slaap vallen of regelmatig wakker worden tijdens de nacht. Begeleidende symptomen: Geen andere neven symptomen. Therapeutische doelen: Regulerende “Qiao Mai (Heel vessel)” en kalmerende geest om de slaap te vergemakkelijken. In de traditionele Chinese geneeskunde zijn er twee extra meridianen, het yin-Qiao Mai en het yang-Qiao Mai. Deze twee extra meridianen reguleert de activiteit en de rust van het lichaam. Ook reguleert deze het openen en sluiten van de ogen. Het Yin-Qiao Mai reguleert het lichaam om te rusten en het sluiten van oogleden. het Yang Qiao Mai reguleert het lichaam om actief te zijn en de oogleden te openen. Omdat deze twee meridianen geen eigen acu-punten hebben, kunnen deze meridianen alleen via de samenvloeiende punten, zhao hai (Ki 6) en shen mai (Bl 62), gebruiken om hun werking te stimuleren en bevorderen. Puntenselectie en techniek:

 • Zhao hai (Kd 6): het samenvloeiingspunt van het Yin-Qiao Mai.
 • Shen mai (Bl 62): het samenvloeiingspunt van het Yang-Qiao Mai.
 • Shen-mannen (Ht 7): het bronpunt van de hartmeridiaan, het ondersteunt het hart en kalmeert de geest.
 • Yin tang (Ex-Hn 3): reguleert het Ren Mai en verhelderd de geest.
 • Si shen cong (Ex-Hn 1): helpt de geest te kalmeren.

Voor Kd 6 passen we een tonificerende techniek toe. Op de Bl 62 passen we een reducerende techniek toe. Voor andere punten, gelijkmatige en zachte stimulatie toepassen. Het bovenstaande kan een basisrecept zijn voor alle soorten slapeloosheid. Dit kan het beste ’s middags en/of ’s avonds voor het slapengaan worden uitgevoerd voor betere resultaten.

Slapeloosheid als gevolg van lever-qi stagnatie

Slaappatroon: Moeite om in slaap te vallen, gemakkelijk wakker te worden of zelfs de hele nacht wakker blijven. Begeleidende symptomen: Bijbehorende symptomen kunnen stress, angst, prikkelbaarheid, hoofdpijn, duizeligheid, zuchten, opgezette borst en opgezette buik zijn. De tong is rood en de pols is gespannen. Therapeutische doelen: Verspreidende lever, regulerende qi-beweging, kalmerende geest om slapen te vergemakkelijken. Puntenselectie en techniek:

 • Tai chong (Lv 3): het bronpunt van de levermeridiaan, dit punt kan de stagnerende toestand van de lever oplossen en qi-beweging reguleren.
 • Shen-mannen (Ht 7): het bronpunt van de hartmeridiaan, dit punt kan het functioneren van het hart reguleren en de geest kalmeren.
 • Gan shu (Bl 18): dit is het rugtransportpunt van de lever, dat wordt gebruikt om de effecten van tai chong te verbeteren (Lv 3).
 • He gu (Li 4): het bronpunt van de meridiaan van de dikke darm, het helpt de bloed- en qi-circulatie te reguleren.
 • San yin jiao (Sp 6): behoort tot de miltmeridiaan, maar de levermeridiaan en niermeridiaan kruisen op deze locatie de miltmeridiaan. Het wordt gebruikt om de bloed- en qi-circulatie te reguleren, de milt te versterken en de lever-qi te verspreiden.

Past in de bovenstaande punten het reductietechniek. Wanneer de bijbehorende symptomen significant zijn, kunnen nei guan (Pc 6), tan zhong (Cv 17) & qi men (Lv 14) helpen om de fysieke ongemakken als gevolg van qi-stagnatie in de lever verder te verlichten. De bovenstaande combinatie is ook geschikt voor depressieve personen. De volgende extra punten zoals shui gou (Gv 26), nei guan (Pc 6) & feng fu (Gv 16) kunnen geselecteerd worden om het shen-regulerende effect te verbeteren.

Slapeloosheid als gevolg deficiëntie van het hart en de milt

Slaappatroon: Moeite om in slaap te vallen, gemakkelijk wakker worden of de hele nacht wakker zijn. Begeleidende symptomen: Bijbehorende symptomen kunnen zijn: volle maag, oprispingen, zure oprispingen, droge mond of een verandering van smaak in de mond. De tongbeslag is dik en vettig en er is een rollende en snelle pols. Therapeutische doelen: Harmoniseren van de maag, verbetert het spijsverteringsproces, kalmeert de geest om de slaap te vergemakkelijken. Puntenselectie en techniek:

 • Zhong wan (Cv 12): het alarmpunt van de maag, het kan de maag harmoniseren en het spijsverteringsproces verbeteren.
 • Shen men (Ht 7): regelt het functioneren van het hart en kalmeert de geest.
 • Yin tang (Ex-Hn 3): verbetert het kalmerende effect van shen-mannen (Ht 7).
 • Zu san li (St 36): dit is een belangrijk punt voor maag-disharmonie. Het wordt gebruikt om de milt en maag te stimuleren om de stoelgang te vergemakkelijken.
 • Nei ting (St 44): dit is het veerpunt van de maagmeridiaan; het helpt om het vuur in de maag te verwijderen.

Voor zhong wan (Cv 12), plaatst u de naald wanneer de patiënt inademt en trekt u de naald terug wanneer de patiënt uitademt. Voor shen mannen (Ht 7), yin tang (Ex-Hn 3) en nei ting (St 44), draai en roteer de naalden met sterke en snelle beweging. Pas een gelijkmatige en zachte stimulatie toe op zu san li (St 36). In geval van ernstige spijsvertering problemen worden fu jie (Sp 14) en xuan ji (Cv 21) gecombineerd. In combinatie met stress of angst worden nei guan (Pc 6) en tai chong (Lv 3) samen gebruikt.

Slapeloosheid als gevolg van Slijm-hitte

Slaappatroon: Moeite om in slaap te vallen, gemakkelijk wakker worden of de hele nacht wakker zijn. Begeleidende symptomen: Voelt zich altijd geïrriteerd wanneer u probeert te gaan slapen. Het gezicht is rood. Het zicht is wazig met overmatige keelafscheidingen en een droge mond. De tong is rood en heeft een gelige beslag en er is een rollende en strakke pols. Therapeutische doelen: Slijm oplossen, hitte afvoeren, de shen (geest) kalmeren om de slaap te vergemakkelijken. Puntenselectie en techniek:

 • Feng long (St 40): dit punt is gespecialiseerd in het oplossen van slijm.
 • Shen men (Ht 7): reguleert het hart en kalmeert de geest erin.
 • Tai chong (Lv 3): reguleert qi-beweging en helpt bij het oplossen van slijm.
 • Xing jian (Lv 2): kalmeert de lever en dooft het vuur erin.

Pas reducerende techniek toe in de bovenstaande punten. In combinatie met vermoeidheid, benauwdheid en een zwaar gevoel in het hoofd. Dit is een aanduiding dat er ook een damp probleem aanwezig is. Punten zoals yin ling quan (Sp 9) en zhong ji (Cv 3) kunnen geselecteerd worden om vocht te verdrijven.

Chronische slapeloosheid met Yang-deficiëntie

Slaappatroon: Slapeloosheid met de hele nacht wakker en reeds zeer lange tijd. Begeleidende symptomen: Gevoeligheid voor lage temperaturen, duizeligheid, verstrooidheid en een zwakke pols. Therapeutische doelen: Regulerend het Du Mai, het verwarmen van yang, kalmeert de geest om de slaap te vergemakkelijken. Puntenselectie en techniek:

 • Da zhui (Gv 14), ) is het kruispunt van de yang-meridianen.
 • bai hui (Gv 20), onderdruk lever yang
 • feng fu (Gv 16), kruispunt van de Yang Wei.
 • ming men (Gv 4), kunnen de oerenergie van het lichaam reguleren.

draaien en roteren de naalden met een versterkende techniek, moxibustion is vereist voor de punten van da zhui (Gv 14) ) en ming mannen (Gv 4) tijdens naaldretentieperiode. Het zijn allemaal belangrijke punten langs de meridiaan van het gouverneursschip, die respectievelijk nauwe banden heeft met de hersenen, het ruggenmerg en de nieren. Acupunctuur en moxibustie op de Gv 4 en Gv 14 helpen om de algehele werking te reactiveren en de lichaamsharmonie te bevorderen. De acupunten bai hui (Gv 20) en feng fu (Gv 16) werken samen om de geest te kalmeren.

Slapeloosheid als gevolg van yin-deficiëntie

Slaappatroon: moeilijk in slaap vallen, rusteloze slaap of de hele nacht wakker. Begeleidende symptomen: prikkelbaarheid, duizeligheid, oorsuizen, lumbale pijn, zwakte in de knie, opvliegers, nachtelijk zweten en zaademissie. De tong is rood en er is een dunne en snelle pols. Therapeutische doelen: Voedt yin, zuivert het hart, bevordert de communicatie tussen het hart en de nieren om de slaap te vergemakkelijken. Puntenselectie en techniek:

 • Shen men (Ht 7): bevordert het hart en kalmeert de geest. Met reductietechniek.
 • San yin jiao (Sp 6): voedt de nier. Met tonificerende techniek.
 • Shen shu (Bl 23): het rugtransportpunt van de nier, waardoor het kan communiceren met het hart. Draai en draai de naald met een versterkende techniek.
 • Xin shu (Bl 15): het rugtransportpunt van het hart, dat de communicatie met de nier kan bevorderen. Met reductietechniek.
 • Feng Chi (Gb 20): dit punt kan de bloed- en qi-circulatie in het hoofdgebied reguleren en helpt de geest leeg te maken. Tillen en met reductietechniek.
 • Tai xi (Kd 3): het bronpunt van de nier, dat wordt gebruikt om nier-yin te bevorderen. Met een reductietechniek.

De bovenstaande combinatie is geschikt voor slapeloosheid tijdens de menopauze. Extra punten kunnen worden geselecteerd in bijvoorbeeld overmatig zweten. Selecteer punten zoals fu liu (Ki 7) en he gu (Li 4). Selecteer voor opvliegers (Pc8). Bij oorsuizen selecteer ting hui (Gb 2) en zhong zhu (Sj 3). Bij wallen selecteer shui fen (Cv 9). Slaappatroon: Droomgestoorde slaap. Begeleidende symptomen: Frequente nachtmerries, hartkloppingen, vergeetachtigheid, bleek, zweten, vermoeidheid en slechte eetlust. De tong is bleek en er is een dunne en zwakke pols. Therapeutische doelen: Verkwikkende van de milt en hart, aanvullen van bloed om de slaap te vergemakkelijken. Puntenselectie en techniek:

 • Shen men (Ht 7): bevordert het hart en kalmeert de geest.
 • Pi shu (Bl 20): het rugtransportpunt van de milt, dat wordt gebruikt om de bloedproductie te bevorderen.
 • Xin shu (Bl 15): bevordert de werking van het hart.
 • San yin jiao (Sp 6): bevordert de werking van de milt.
 • Zu san li (St 36): bevordert de werking van de milt.
 • Yin tang (Ex-Hn 3): regelt het Du Mai om de geest te zuiveren.

Voor tin tang (Ex-Hn 3) geldt gelijkmatige en zachte stimulatie, de andere punten worden gestimuleerd door de naalden te draaien en te roteren met een tonificerende techniek. Ernstige nachtmerries geven aan dat de milt en het hart een extra boost nodig hebben. In dit geval worden punten zoals yin bai (Sp 1), li dui (St 45) en da ling (Pc 7) geselecteerd. Om de circulatie in het hoofd te verbeteren en hoofdpijn en duizeligheid te verlichten selecteerd feng chi (Gb 20) en si shen cong (Ex-Hn 1). Nei guan (Pc 6) & ge shu (Bl 17) reguleren het hart en verlichten hartkloppingen. Feng fu (Gv 16) en bai hui (Gv 20) maak de geest leeg en bevorder het geheugen. Ge shu (Bl 17), xuan zhong (Gb 39) en xue hai (Sp 10) verhoogt de bloedproductie en verlicht bloedarmoede.