Insomnia – TCG-behandelingsprincipes voor slapeloosheid met kruiden

TCG-behandelingsprincipes voor slapeloosheid Met kruiden

Slapeloosheid is het onvermogen om voldoende slaap te krijgen, moeilijk in slaap vallen of niet in staat zijn om de hele nacht in slaap te vallen. Dit leidt overdag tot vermoeidheid, weinig energie, verminderde mentale alertheid en concentratie. Slapeloosheid is meestal te wijten aan tijdelijke oorzaken, zoals jetlag, ziekte, stress of te veel stimulerende middelen als koffie drinken. Als het bijna elke nacht optreedt en een maand of langer duurt is spraken van slaapproblemen. Vanuit een TCG-oogpunt is slapeloosheid een manifestatie van een shen (geest) stoornis waardoor verschillende interne disharmonieën de geest rusteloos maken en zo slaapproblemen veroorzaken. Moeilijk in slaap vallen is meestal het gevolg van ophoping van warmte of hittepathogenen in het lichaam. Rusteloze slaap is het gevolgd dat het lichaam zowel accumulatie van ziekteverwekkers heeft als bepaalde aspecten van een tekort (deficiëntie). Lichte slaap met als gevolg regelmatig wakker worden en moeite om weer in slaap te vallen is het gevolg van een verzwakte milt en hart. Wanneer de slaapproblemen geassocieerd worden met tekenen zoals opgezette buik, maagklachten, oprispingen en gebrek aan eetlust, is de slapeloosheid meestal te wijten aan milt- en maagaandoeningen. Hartaandoeningen kunnen ook optreden met symptomen zoals droomstoornissen, duizeligheid, hoofdpijn en vergeetachtigheid. Frequent angstig ontwaken, verlegenheid, prikkelbaarheid en zuchten worden geassocieerd met aandoeningen in de lever en galblaas. Omdat TCM slapeloosheid als een van de tekenen van een interne disharmonie beschouwt, zijn de voorgeschreven kruiden altijd gericht op het hervatten van de harmonieuze functie van de zieke organen, waardoor een normale toevoer van de fundamentele stoffen wordt gewaarborgd om het lichaam opnieuw in evenwicht te brengen. De kruiden werken samen om een ​​algemeen regulerend effect op het te actieve lichaamssysteem te verwezenlijken. Hiermee het overactieve lichaamssysteem naar een meer rustige toestand te laten overgaan en zich voor te bereiden op slaap. Bovendien worden bepaalde kalmerende ingrediënten ook naast elkaar voorgeschreven in de voorschriften. Ze kunnen de effecten van het verlichten van de mentale symptomen verbeteren. Algemene kruiden voor het tonificeren van het hart en het kalmeren van de geest zijn:

 • suan zao ren (Semen Ziziphi Spinosae)
 • bai zi ren (Semen platycladi)
 • ye jiao teng (Caulis Polygoni Multiflori)
 • yuan zhi (Radix Polygalae)
 • fu xiao mai (Fructus Tritici Levis)
 • wu wei zi (Fructus Schisandrae)

Wanneer de geest zo geïrriteerd is dat het ernstige mentale stoornis, epilepsie, verstrooidheid en rusteloosheid veroorzaakt, zal “sterkere” ingrediënten moeten worden toegevoegd om het lichaam te kalmeren:

 • zhu sha (Cinnabaris)
 • zhen zhu (Concha Margaritifera)
 • long gu (Os Draconis)
 • ci shi (magnetitum)
 • lange chi (Dens Draconis)
 • hu po (succinum)

Over het algemeen heeft slapeloosheid een goede prognose voor de meeste individuen. Als er geen onderliggende oorzaak voor de slapeloosheid wordt gevonden. Hoe acuter en ernstiger het slaapprobleem is, hoe gemakkelijker het te behandelen is. Dit komt doordat er geen uitgebreide chronische pathologische veranderingen zijn. Als slapeloosheid echter chronisch wordt, kan de behandeling maanden duren.

Insomnia als gevolg van vuursyndroom veroorzaakt door leverstagnatie

Slaappatroon: moeilijk in slaap vallen, nachtmerries of helemaal niet kunnen gaan slapen. Begeleidende symptomen: prikkelbaarheid, bloeddoorlopen ogen, hoofdpijn, bittere smaak in de mond, dorst, slechte eetlust, gelige urine en constipatie; de tong is rood en bedekt met gele vacht, de pols is strak en snel. Analyse: dit soort slapeloosheid treedt meestal op na emotionele uitbraken zoals depressie of woede. Komt ook vaak voor bij vrouwen in de overgang. Stagnatie van de lever creëert vuur en stijgt naar boven in het hoofdgebied. Het vuur is van een yang-ziekteverwekker die de Qi van het lichaam verstoort zodat het niet naar binnen kan bewegen, waardoor het slaapproces wordt gehinderd. Bovendien blijven de ziekteverwekkers de shen (geest) irriteren, zelfs tijdens het slapen, wat resulteert in frequente en verwarde dromen. Wanneer het levervuur ​​te sterk is, zijn er prikkelbaarheid, bloeddoorlopen ogen en een bittere smaak in de mond. De overmaat aan levervuur kan de maag onderdrukken, wat leidt tot een gebrek aan eetlust. Als het vuur ook het orgaan irriteert, zal zich dorst ontwikkelen. Andere tekenen zoals gelige tongbeslag verwijzen naar oververhitte maag, strakke en snelle pols duidt op levervuur. Therapeutisch principe: kalmeren van de lever, het vuur reduceren en de geest te kalmeren. Voorbeeldrecept: Long Dan Xie Gan Tang

 • long dan cao (Radix Gentianae)
 • chai hu (Radix Bupleuri)
 • huang qin (Radix Scutellariae)
 • zhi zi (Fructus Gardeniae)
 • ze xie (Rhizoma Alismatis)
 • (Semen Plantaginis)
 • mu tong (Caulis Akebiae)
 • dang gui (Radix Angelicae Sinensis)
 • sheng di (Radix Rehmanniae)
 • fu shen (Poria)
 • long gu (Os Draconis)
 • gan cao (Radix Glycyrrhizae)

In het recept kalmeren de lange dan cao, huang qin en zhi zi de lever en verminderen het vuur. Ze xie, mu tong en che qian zi om de damp-hitte in de levermeridiaan op te schonen. De chai hu maakt de qi-stroom van de lever en de galblaas glad en zorgt er ook voor dat andere ingrediënten op specifieke meridianen kunnen werken. De dang gui en sheng di bevorderen de bloedproductie om voeding in het lichaam te verzekeren. De fu shen en het long gu onderdrukken de overactieve geest. De gan cao is er om de middelste brander te harmoniseren en als buffer fungeert. In het geval dat er duidelijk zuchten, beklemming op de borst en rib ongemak zijn. Voeg dan het volgende toe om de regulerende functie van de lever te verbeteren.

 • yu jin (Radix Curcumae)
 • xiang fu (Rhizoma Cyperi)
 • bai shao (Radix Paeoniae Alba)

In gevallen waarin er een slechte eetlust, oprispingen en een volle maag is, voeg dan het volgende toe om de harmonie tussen de lever en de maag te bevorderen.

 • fo shou (Fructus Citri Sarcodactylis)
 • xiang yuan (Fructus Citri)
 • zhi qiao (Fructus Aurantii)

Insomnia als gevolg van Slijm-hitte

Slaappatroon: moeilijk in slaap vallen, ondiepe slaap en frequent wakker worden. De slaapproblemen worden meestal veroorzaakt door een onjuist dieet. Begeleidende symptomen: gevoelens van ergernis en prikkelbaarheid, zwaarte in het hoofd, wazig zien, beklemming op de borst, overmatige keelafscheiding, misselijkheid, verlies van eetlust en oprispingen. De tong heeft gelige en vettige beslag. De pols rollend en is snel/gehaast. Analyse: de slapeloosheid wordt meestal veroorzaakt door voedselretentie of wordt er meestal door verergerd. Aangezien dit de milt en maag schaadt, ontwikkelt zich overmatige vochtigheid en is er een ophoping van slijm. Het kwaad verandert in vuur als eindproducten. Wanneer het slijm zich combineert met het vuur en opwaarts het hart binnendringt en de shen (geest) irriteert, zullen er moeite zijn met slapen en gevoelens van ergernis. Het achtergebleven voedsel en slijm beïnvloeden de qi-stroom (vitale energie).De getroffen personen zullen last krijgen van beklemming op de borst en duizeligheid. De middelste brander wordt aangetast en het spijsverteringsproces wordt verstoord met een daaropvolgend verlies van eetlust, boeren en misselijkheid. De tong is bedekt met gele vettige beslag en er zal een rollende en snelle pols zijn. Therapeutisch principe: Het slijm op lossen, de warmte af te voeren, de middelste brander te harmoniseren en de geest te kalmeren. Voorbeeldrecept: wen dan tang

 • ban xia (Rhizoma Pinelliae)
 • zhu ru (Caulis Bambusae in Taeniam)
 • zhi shi (Fructus Aurantii Immaturus)
 • chen pi (Pericarpium Citri Reticulatae)
 • gan cao (Radix Glycyrrhizae)
 • fu ling (Poria)
 • huang lian (Rhizoma Coptidis)
 • zhi zi (Fructus Gardeniae)

In het recept regelt de ban xia, chen pi, fu ling en zhi shi de beweging van qi, lost het slijm op en harmoniseert de maag. De huang lian, zhi zi en zhu ru ruimen het vuur in het hart weg. De fu ling helpt de geest te kalmeren en de milt te versterken. In gevallen van duidelijke voedselretentie moet het volgende worden toegevoegd om het spijsverteringsproces te verbeteren en het slijm op te lossen.

 • bing lang (Sperma Arecae)
 • lai fu zi (Sperma Raphani)
 • ji nei jin (endothelium Corneum Gigeriae Galli)

In geval van ernstige constipatie:

 • da huang (Radix et Rhizoma Rhei)
 • gua lou (Fructus Trichosanthis)

In geval van hartkloppingen en rusteloosheid hebben de volgende ingrediënten een kalmerende werking:

 • zhen zhu mu (Concha Margaritifera)
 • long gu (Os Draconis)
 • ci shi (magnetitum)

Insomnia als gevolg van vuursyndroom veroorzaakt door yin-deficiëntie

Slaappatroon: moeilijk in slaap vallen, rusteloze slaap of de hele nacht wakker. Begeleidende symptomen: verstrooidheid, hartkloppingen, koortsachtige sensaties in de borst, handpalmen en voetzolen, duizeligheid, oorsuizen, nachtelijk zweten, pijn in de taille en knieën, nachtelijke emissie, menstruatieproblemen en droge mond. De tong is rood en de polsslag is dun. Analyse: de slapeloosheid komt meestal voor bij mensen met chronische aandoeningen. Lichamelijke zwakte veroorzaakt een tekort aan nier-yin. De nier-yin heeft een regulerende/kalmerende werking richting het hart en de lever. Wanneer zich een verstoring tussen het hart en de nier ontwikkelt, waardoor de nier de acties van het hart en de lever niet beperkt ontstaan er vuur in deze organen. Dit vuur verstoord de shen (geest) met als resultaat een rusteloze slaap , hartkloppingen en ongemakkelijke gevoelens. Uitputting van de essentie van de nieren leidt tot onvoldoende voeding welk naar het brein stijgt. Dit leidt tot duizeligheid, oorsuizen en slecht geheugen. Nierzwakte leidt ook tot seksuele disfunctie, evenals pijn in de taille en knieën. Het koortsachtige gevoel, droge mond, rode tong worden allemaal geassocieerd met yin-tekort en gebrek aan voeding in het lichaam. Therapeutisch principe: yin verrijken, het vuur controleren, het hart voeden en de geest kalmeren. Voorbeeldrecept: gemodificeerde huang lian e jiao tang

 • huang lian (Rhizoma Coptidis)
 • huang qin (Radix Scutellariae)
 • e jiao (Colla Corii Asini)
 • bai shao (Radix Paeoniae Alba)
 • Ji zhi huang (eigeel)
 • ci shi (magnetitum)
 • bai zi ren (Sperma platycladi)
 • suan zao ren (Sperma Ziziphi Spinosae)
 • sheng di (Radix Rehmanniae)
 • gan cao (Radix Glycyrrhizae)

In het recept zuiveren de huang lian en huang qin het vuur in het hart en verlichten de koortsachtige gewaarwordingen. De e jiao, sheng di, bai shao en ji zhi huang verrijkn de yin en bloed en kalmeren ook de shen. Deze twee groepen ingrediënt werken samen om de coördinatie tussen het hart en de nieren te herstellen. Anderen zoals ci shi, bai zi ren en suan zao ren kunnen het hart verder voeden en de geest kalmeren. De zoethoutwortel fungeert als een harmoniserende buffer in deze formule. In het geval het inslapen geen probleem is, maar de hele nacht geen gezonde slaap kunnen houden niet lukt. Ook is hierbij een duidelijke warmtesyndroom, dan is Tian Wan Bu Xin Dan een geschikte remedie voor deze aandoening.

Slapeloosheid als gevolg deficiëntie van het hart en de milt

Slaappatroon: droomgestoorde slaap, gemakkelijk uit de slaap gewekt, moeite om weer in slaap te vallen of vroeg wakker worden. Begeleidende symptomen: verstrooidheid, hartkloppingen, duizeligheid, wazig zien, neerslachtigheid, vermoeidheid, verlies van eetlust en bleke huidskleur; de tong is bleek; de pols is dun en zwak. Analyse: dit soort slapeloosheid wordt vaak gezien bij ouderen. Mensen die lijden aan bloedarmoede. Mensen die herstellende zijn van een ernstige ziekten. Mensen met dit soort problemen vallen meestal zonder problemen in slaap, maar hebben veel dromen en worden gemakkelijk gewekt. Het hart regelt de bloedcirculatie en huist de shen (geest). De milt fungeert als de bron van de productie van voedingsstoffen in het lichaam. Wanneer het lichaam overvoed of ondervoed wordt leidt dit tot het niet goed vasthouden van de Shen. Shen zal ronddwalen en de persoon raakt verstrooidheid, wordt vergeetachtig, krijgt last van hartkloppingen en heeft last van rusteloze slaap. Bovendien veroorzaken verstoringen van qi die langs de yin-meridianen stromen dat mensen ’s nachts vaak wakker worden. Door onvoldoende bloed en qi stroming, verschijnen duizeligheid, wazig zien, bleekheid, vermoeidheid en neerslachtigheid. Miltzwakte leidt tot verlies van eetlust en een flauwe smaak in de mond. Therapeutisch principe: de milt stimuleren en het hart voeden, de bloed- en qi-productie te bevorderen. Voorbeeldrecept: gui pi tang

 • ren shen (Radix Ginseng)
 • bai shu (Rhizoma Atractylodis Macrocephalae)
 • huang qi (Radix Astragali)
 • dang gui (Radix Angelicae Sinensis)
 • long yan rou (Arillus Longan)
 • fu shen (Poria bereid met cinnabar)
 • suan zao ren (Sperma Ziziphi Spinosae)
 • yuan zhi (Radix Polygalae)
 • mu xiang (Radix Aucklandiae)
 • ye jiao teng (Caulis Polygoni Multiflori)
 • gan cao (Radix Glycyrrhizae)

In het recept richten de ren shen, bai shu, huang qi, gan cao zich op het aanvullen van qi en het versterken van de milt. De dang gui voedt yin en verrijkt het bloed.  De fu shen, suan zao ren, long yan rou en yuan zhi helpen bij het voeden van het hart, de milt en kalmeert de geest. De mu xiang beschermt de transformatie- en transportfuncties in de milt, zodat het orgaan niet wordt overbelast. De hele combinatie verrijkt het hartbloed om de geest te kalmeren en stimuleert de milt om een ​​voldoende toevoer van voedingsstoffen te garanderen. In geval van ernstige hartkloppingen en kortademigheid wordt het volgende toegevoegd om het hartbloed te voeden:

 • shu di (Rhizoma Rehmanniae Praeparatae)
 • bai shao (Radix Paeoniae Alba)
 • e jiao (Colla Corii Asini)

In het geval van een zware droomstoornis wordt het volgende toegevoegd om de geest verder te kalmeren:

 • wu wei zi (Fructus Schisandrae)
 • bai zi ren (Sperma platyclade)
 • zhen zhu mu (Margaritifera)

In geval van maagklachten, opgezette buik, diarree, gladde en vettige tongbeslag, voeg het volgende toe om de werking van de milt te verbeteren en vocht op te lossen:

 • fu ling (poria)
 • ban xia (Rhizoma Pinelliae)
 • chen pi (Pericarpium Citri Reticulatae)

Voor degenen die mentaal uitgeput zijn of een slechte werk-rust balans hebben, zijn de bovenstaande benaderingen ook van toepassing.

Slapeloosheid als gevolg van deficiënties van het hart en de galblaas

Slaappatroon: droomgestoorde slaap, plotseling ontwaken door angst. Begeleidende symptomen: verlegenheid (timide), hartkloppingen, gemakkelijk bang worden, kortademigheid, weinig moed, vermoeidheid, gemakkelijk transpireren, heldere en overvloedige urine. De tong is bleek en de pols is zwak en strak. Analyse: De slapeloosheid treedt altijd op na een plotselinge schok, omdat de qi in het hart en de galblaas sterk is uitgeput. Dit sterk uitgeputte qi leidt tot disfunctie van de shen (geest). De slaap is licht, vol dromen, gemakkelijk verstoord en de getroffen persoon voelt zich erg alert na het ontwaken. Neerslachtig, vermoeidheid en spontane transpiratie zijn allemaal tekenen van qi-tekort. De tong is bleek en de pols is zwak, dit zijn aanwijzingen van een tekort aan bloed en qi. Therapeutisch principe: qi aanvullen en de geest kalmeren. Voorbeeldrecept: an shen ding zhi wan

 • ren shen (Radix Ginseng)
 • long chi (Dens Draconis)
 • fu ling (poria)
 • fu shen (Poria bereid met cinnabar)
 • shi chang pu (Rhizoma acori tatarinowi)
 • yuan zhi (Radix Polygalae)
 • suan zao ren (Sperma Ziziphi Spinosae)
 • chuan xiong (Rhizoma Ligustici Chuanxiong)
 • zhi mu (Rhizoma Anemarrhenae)
 • gan cao (Radix Glycyrrhizae)

In het recept vult de ren shen qi aan in het hart en de galblaas. De long chi kalmeren de geest. Het suan zao ren, fu ling, shi chang pu en yuan zhi vullen de qi aan, stimuleren de galblaas en helpen te kalmeren om de slaap te bevorderen. De chuan xiong reguleert het bloed en qi stroomt en kalmeert ook de lever. De zhi mu verwijdert tekenen van warmte, de zoethoutwortel fungeert als buffer. Waar sprake is van beklemming op de borst, kortademigheid en afkeer van kou, voeg dan het volgende toe om het hart yang te verwarmen en het hart qi te versterken.

 • gui zhi (Ramulus Cinnamomi)
 • jiu gan cao (zoethout verwerkt met honing)

Wanneer er ook bloeddeficiëntie is welk prikkelbaarheid veroorzaakt, kan Suan Zao Ren Tang gebruikt worden zijn.