Multiple Sclerose (MS)

Multiple Sclerose (MS)

Multiple sclerose (MS) is een neurale stoornis met een onbekende oorzaak. Bij deze chronische en langzaam progressieve auto-immuunziekte vallen de lichaamseigen immuunsysteem de myeline omhulsels rond zenuwcellen in de hersenen en ruggenmerg aan. Een proces genaamd demyelinisatie, wat mislukking van het verzenden van zenuwimpulsen in de beschadigde gebieden tot gevolg heeft. Omdat de laesies gedeeltelijk kunnen genezen, heeft MS karakteristieke fasen van remissie en terugval.

Eerste symptomen van MS zijn vaak vaag, zoals wazig of dubbel zicht, vermoeidheid en spierzwakte. Individuen zijn vaak tussen de leeftijd van 20 en 40 wanneer zij gediagnosticeerd worden, wanneer ze symptomen zoals spierzwakte, gevoelloosheid, ataxie, verlamming, convulsies, gezichtsproblemen, blaas– of darmstoornissen, stemmingswisselingen, cognitieve problemen en spraakproblemen vertonen. Symptomen variëren van patiënt tot patiënt sterk, omdat bijna elk systeem van het lichaam kan worden aangetast.

Multiple Sclerose in de Chinese geneeskunde

Multiple sclerose is een aandoening aan het centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg). Die wordt gekenmerkt door verschillende, degeneratieve veranderingen in de omhulsels van de myeline rond zenuwcellen, met littekenvorming als gevolg.

Als gevolg van een grote verscheidenheid in klinische beelden, heeft moderne TCM MS in verschillende syndroom categorieën geplaatst. Iemands toestand is hierbij de referentiekader.

  • Wanneer symptomen als spierzwakte of verlamming syndroom worden geconstateerd, wordt het geclassificeerd als slapheid syndroom. Dit is een morbide aandoening die dan vooral te wijten is aan een gebrek aan voeding van de spieren.
  • Wanneer personen spraakproblemen, ledemaat zwakte of verlamming vertonen, classificeert TCM hun aandoeningen als afasie en verlamming syndroom, waarvan wordt verondersteld dat het voornamelijk het gevolg is van de consumptie van de nier essence of verstopping van de meridianen door wind en slijm.
  • Wanneer duizeligheid, draaiduizeligheid en wankelheid overheersen, classificeert TCM het als vertigo syndroom. Dit wordt ook meestal veroorzaakt door exogene kwaden invasie (vooral wind-hitte of slijm-damp), verslechtering van Qi (vitale energie) of bloedsomloop of orgaan disfunctie (deficiënties aan het hart, de milt of de nieren.)
  • In de late stadia die aan ledemaat spasmen, delirium of geestelijke achteruitgang worden herkend, zetten artsen deze aandoening ook onder epilepsie- of dementiesyndromen.

Terwijl de westerse geneeskunde een aantal medicijnen heeft om de voortgang van deze ziekte te vertragen en de frequentie van de aanvallen te verminderen, is er nog geen remedie voor MS. Op basis van geïntegreerde immuun modulatie effecten op het lichaam, kunnen TCM-therapieën individuen helpen bij het herstel van aanvallen. Ook het aantal terugvallen verminderen en verdere voortgang van MS voorkomen.

Oorzaken van multiple sclerose

TCM weet heel weinig over de oorzaak van multiple sclerose (MS). Echter, de typische symptomen van multiple sclerose zoals ledemaat zwakte, duizeligheid, ataxie en zelfs verlamming worden vooral toegeschreven aan disfuncties in de longen, de lever, de milt en de nieren. Het is mogelijk dat de organen zijn aangevallen door exogene factoren zoals hitte, droogte, damp en wind kwaden. Die leiden tot het niet kunnen opstijgen van yang-Qi naar boven om de hersenen te voeden.

TCM beschouwt bovendien dat een goed georganiseerde interne omgeving de productie van merg bevordert. Het merg vult niet alleen het bot, het bevindt zich vooral ook in de hersenen en de wervelkolom en dus noemt TCM deze structuren de “zee van merg”. Lange termijn disharmonie of emotionele stimulatie zal namelijk invloed hebben op de productie van merg. Vooral wanneer de nier is betrokken, wat leidt tot problemen in het centrale zenuwstelsel.

In het algemeen kan de pathogenese (ontwikkeling) van MS worden onderverdeeld in de volgende aspecten:

Deficiënties in de milt en maag

In de TCM is een van de belangrijkste functies van de milt en maag voedsel omzetten in voedingsstoffen. Deze wordt vervolgens gebruikt voor de voor het maken van Qi en bloed. Verminderde functie van deze organen zal daarom leiden tot malabsorptie en indigestie en damp of slijm opbouw. Wanneer damp of slijm de opgaande beweging stoort van yang-Qi naar het hoofd, treedt duizeligheid op. Aan de andere kant, als gevolg van de verslechtering in de transformatie van bloed en Qi verliezen lichaamsopeningen op het hoofd en de zee van merg voeding, wat leidt tot de ontwikkeling van spraakproblemen of gezichtsproblemen. Wanneer er onvoldoende voedingsstoffen naar botten, spieren en pezen gaat, verschijnen er bijbehorende symptomen. Onjuiste dieet is daarom een belangrijke oorzaak van deze symptomen.

Invasie van externe damp kwaad

Dit wordt opgelopen door bijvoorbeeld het leven in vochtige plaatsen, op vochtig gras zitten, niet drogen na zwemmen, blootgesteld worden aan vochtig weer bij het dragen van te weinig kleding of worden blootgesteld aan mistig weer. De damp kwaad heeft de neiging om de meridianen in de ledematen binnen te vallen; het veroorzaakt verstoppingen en leidt vervolgens tot zwaarte, gevoelloosheid en tintelingen. Wanneer de vochtige omstandigheden voor een lange tijd duren of zich herhalen, kan het opgehoopte damp veranderen in interne hitte. Dit leidt weer tot verdere schade aan de organen en diverse symptomen als gevolg heeft.

Oplaaiende hitte in de longen

Normaal gesproken zijn de longen verantwoordelijk voor het distribueren van de voedingsstoffen essence door het hele lichaam; deze verdelingsfunctie wordt uitgevoerd door de longen vloeistof, die werkt om de spieren, pezen, botten en aderen te voeden en fungeert tevens als de materiële basis voor het normaal functioneren van de andere organen. Acute koortsige ziekte veroorzaakt door exogene invasie kwaden als wind, hitte of kou, beschadigt meestal de longen en leidt tot het verbruiken en uitputten van de long vloeistof. Een verhitte long kan soms ook worden veroorzaakt door overmatige interne hitte en droogte kwaden. Uitputting van de long vloeistof leidt vervolgens tot onvoldoende voeding in de hierboven genoemde structuren en aanverwante ziektebeelden.

Aantasting van de lever en de nier

In TCM, slaat de lever het bloed op en regelt pezen. De nieren slaan essence op en regelen de botten. Met een langdurige chronische ziekte, seksueel actief zijn, jezelf overbelasten, emotioneel verstoord raken of het ophopen van damp-hitte kwaden in de lagere brander, leiden tot lever- en nierschade. Dit heeft weer uitputting van de nier essence tot gevolg. Het gevolg hiervan is ook dat er onvoldoende voorraad voor botten, pezen en meridianen, wat leidt tot de ontwikkeling van multiple sclerose.

Symptomen en behandeling multiple sclerose

Afhankelijk van de locatie van letsels in de hersenen en de wervelkolom, kan multiple sclerose op verschillende manieren afgebeeld worden. De neurale symptomen zijn moeilijk spreken, wazig zien, dubbel zien, zwakte en zwaarte van een of beide benen, schokken van de benen, gevoelloosheid of tintelingen of ataxie. Sommige individuen kunnen alleen vage symptomen vertonen zoals vertigo, incontinentie, dringend of vaak moeten plassen, braken, diarree en impotentie. Als het zenuwstelsel blijft afbreken, zullen de symptomen geleidelijk verergeren.

TCM behandelaars beginnen meestal met een volledig onderzoek van het individu en vervolgens categoriseren ze zijn of haar symptomen onder syndroom groepen bekend als “disharmonie patronen.” Naast de symptomen hierboven besproken, richten TCM behandelaars ook op de bijbehorende symptomen voor syndroom differentiatie. Over het algemeen geven de disharmonie patronen weer, die aanwezig zijn in verschillende stadia van de ziekte, de mate van disharmonie van het lichaam en de betrokken organen, ook de voortgang van de ziekte.

De ervaring in TCM met multiple sclerose geeft aan dat therapeutische strategieën, voor individuen die een MS terugval ondergaan of pas zijn gediagnosticeerd, zich moeten richten op het vrijmaken van het lichaamsoppervlak, wind verdrijven, hitte weghalen, oplossen van slijm, bloed opwekken en meridianen vrijgeven. In de late stadia of remissie, moeten strategieën zich daarna richten op het versterken van de nieren, de essence aanvullen, de lever tot rust brengen, het bloed voeden, de Qi (vitale energie) aanvullen en de milt versterken. Niettemin, is het raadzaam dat de behandeling gebaseerd is op syndroom differentiatie.

Meridiaan verstopping door slijm en hitte

SymptomenTherapeutisch doel
Na het optreden van koorts ontwikkelen individuen plotselinge ledemaat zwakte, gevoelloosheid of verlamming. Bijbehorende symptomen zijn bijvoorbeeld opgezwollen hoofdpijn, prikkelbaarheid, benauwdheid, oor suizen of wazig zien. In sommige gevallen kan er plotselinge blindheid, dorst zonder de drang om die te lessen, moeilijkheden met spraak, gele kleverige afscheiding in de keel, en zelfs urinaire problemen.Hitte weghalen, slijm oplossen, meridianen gladmaken en deblokkeren.

Damp-hitte verspreiding

SymptomenTherapeutisch doel
Dit leidt tot een geleidelijke ontwikkeling van zwakte van de ledematen, die duidelijk is in de onderste ledematen, alsmede gevoelloosheid en een lichte zwelling in de ledematen. Andere symptomen zijn bijvoorbeeld gevoel van beklemming in het voorhoofd, algemene zwaarte, bleke teint, opgeblazen buik, depressie, verminderd zicht, diarree en gelige urine.Hitte weghalen, damp oplossen en versterken van gewrichten.

Bloed stase opgebouwd in meridianen

SymptomenTherapeutisch doel
Dit leidt tot zwakte van de ledematen met gevoelloosheid, tintelingen of samentrekkende pijn; andere symptomen zijn bijvoorbeeld duizeligheid, oorsuizen, bleke teint, spieratrofie, urinaire problemen of nadruppelen, dubbel zien of zelfs blindheid.aanvullen van Qi en bloed en omloop stimuleren.

Deficiënties in longen en milt

SymptomenTherapeutisch doel
Dit leidt tot de langzame en geleidelijke ontwikkeling van de zwakte van de ledematen, wankelheid, tremor en atrofie van de spieren in de onderste ledematen. Andere bijbehorende symptomen zijn bijvoorbeeld bleke teint, slechte eetlust, opgeblazen buik, diarree en afkeer voor wind; er is ook een neiging om verkoudheid of griep te vatten, duizeligheid, niet kunnen plassen, vaag zicht of zelfs blindheid.Qi versterken, milt en maag activeren.

Deficiënties in de lever en nieren

SymptomenTherapeutisch doel
Personen vertonen algemene verlamming, gewichtsverlies, wankelheid, onhandigheid, gezicht vervorming, pijn in de lenden- en knie gebieden. Bijbehorende symptomen zijn bijvoorbeeld duizeligheid, draaiduizeligheid, wazig zicht, droge keel, constipatie, oor suizen, vermoeidheid, depressie, spraakproblemen, urinaire problemen, evenals warme gevoel in de handpalmen, voetzolen en borst.Opwekken van de lever en de nieren, Yin voeden om hitte te verwijderen.

Uitputting van de nier-yang

SymptomenTherapeutisch doel
Individuen vertonen algemene verlamming, gevoelloosheid, spier atrofie, onhandigheid, wankel lopen, wazig zicht of vallende bovenoogleden, verslechterd gehoor, moeite met slikken en spreken. Andere verwante symptomen zijn bijvoorbeeld duizeligheid, koude ledematen, vermoeidheid en slaperigheid, gevoeligheid voor koude temperaturen, slechte eetlust, vaak moeten urineren en diarree.De nieren verwarmen en opwekken, essence en merg bijvullen.

Uw Chinees Geneeskundige van Acupunctuur & Gezondheidscentrum Chen Rotterdam kan u gericht adviseren in uw situatie. Neem gerust contact met ons op voor een afspraak.