HOLISTISCH CONCEPT VAN TRADITIONELE CHINESE GENEESKUNDE (TCG) DIAGNOSE

Er zijn fundamentele verschillen tussen de westerse geneeskunde en de Chinese geneeskunde (verschillen in principes, diagnose en behandelmethoden). In de westerse geneeskunde wordt er gekeken naar specifieke oorzaken van ziekten en wordt er gericht op bepaalde lichaamscomponenten om die te behandelen. Bij de traditionele Chinese geneeskunde is dit anders. 

Oude Chinezen geloofden dat hun bestaan ​​nauw verbonden was met het universum, waar de mens zich in het midden bevonden tussen de hemelen en de aarde onder. De wereld wordt gezien als een harmonieuze en holistische entiteit, geen enkele wezen of mechanisme zou kunnen bestaan ​​los van de omgeving. De Chinese geneeskunde is gebaseerd op de filosofie dat alles onderling afhankelijk en onderling interactief is in het universum. De mens maakt deel uit van de holistische entiteit en moet worden geanalyseerd of geïnterpreteerd in relatie tot het geheel. Het holistische concept TCG (Traditionele Chinese Geneeskunde ) omvat de integriteit van het lichaam en de relatie met de buitenwereld.

Lichaamssystemen: één geïntegreerd en uitgebalanceerd geheel

Het lichaam is een organisch geheel, alle componenten zijn met elkaar verbonden, ze zijn afhankelijk van elkaar en beperken elkaar fysiologisch en beïnvloeden elkaar pathologisch. De vijf organen fungeren als de belangrijkste functionele eenheden en door de koppeling van het meridiaansysteem wordt een complexe reeks onderlinge relaties gevormd in het lichaam. Elk deel van het lichaam heeft speciale relaties met de vijf organen. De vijf organen zelf zijn ook met elkaar verbonden.

Vijf orgaansystemen van het lichaam

Gekoppelde organenGedomineerd lichaamsweefselsOpenen op het hoofdUiterlijke gemanifesteerde regio’s
HartDunne darmBloedvatenTongGezicht
LeverGalblaasPezenOgenNagels
MiltMaagSpieren (ledematen)MondLippen
LongDikke darmHuidNeusLichaamshaar
NierBlaasBotten (merg)OrenHoofdhaar

Verder zijn Qi (vitale energie), bloed en lichaamsvloeistoffen de essentiële basis voor verschillende lichaamsfuncties. Deze stromen door het lichaam om alle delen van het lichaam te laten samenwerken op dit manier wordt de eenheid en harmonie in het lichaam gewaarborgd.

Fysiologisch aspect: elk orgaan vervult niet alleen zijn eigen individuele functies. Daarnaast is het ook een aanvulling op andere organen en zelfs het hele interne systeem om levensactiviteiten uit te voeren. Bijvoorbeeld, de milt transformeert hoofdzakelijk voedingsstoffen. Behalve de transformatieproces zorgt de milt ook voor de voeding van het hart bloed, regulering van de lever en bevordering van de nier. Voor de normale levensactiviteiten is het essentieel dat de relatie tussen de organen gecoördineerd en in harmonie zijn. 

Pathologisch aspect: De holistische benadering van TCG associeert altijd gelokaliseerde pathologie samen met algemene lichaamsreacties. Zodoende wordt er aandacht gelegd aan de onderlinge relatie en interactie tussen gelokaliseerde pathologie en het hele lichaam. Om ziekteprogressies te voorspellen kijken artsen naast de lokale pathologie ook naar het bijbehorende interne orgaan en houden ze rekening met de invloed op niet-aangetaste lichaamsdelen. De klinische ziekteverschijnselen zijn het resultaat van de algehele lichaamsreacties. 

Bijvoorbeeld, vochtige hitte irriteert de lever en galblaas. Behalve deze twee organen kunnen de milt, maag, hart en nier ook aangetast worden. Dit kan leiden tot misselijkheid, geen eetlust, diarree, slapeloosheid, lumbale pijn, knie zwakte en vermoeidheid. Een tekort aan leverbloed, kunnen symptomen veroorzaken zoals wazig zien (openingen van de lever), duizeligheid, bleke nagels (gemanifesteerd buitenste levergebied), spier- of pees krampen (gedomineerd leverweefsel), zwakke ledematen, karig menstruatie en zelfs gemiste menstruatie (het conceptie-vaartuig en het doorgangs-vaartuig worden gecontroleerd door de lever). Aandoeningen van inwendige organen, Qi (vitale energie), bloed en lichaamsvloeistoffen kunnen zich manifesteren op het oppervlakkige lichaam, terwijl een lokale of regionale pathologie het hele lichaam kan aantasten en uitgebreide disfuncties veroorzaken.

Diagnostisch aspect: De vier diagnostische vaardigheden (observatie, auscultatie en reukzin, navragen en polsdiagnose ) en correlaties tussen het interne en externe lichaam zijn de kern van de holistisch TCG-concept. Artsen kunnen de status van inwendige organen beoordelen en een gedetailleerd beeld van de ziekte van de patiënt opbouwen op basis van de symptomen, polsslag- en tongtekens  om de reden dat de organen en weefsels van het lichaam fysiologisch en onderling pathologisch van elkaar afhankelijk zijn. 

De tong (observatie ) heeft speciale relaties met de inwendige organen. Het tong lichaam en de coating creëren de tongtekens. Tongdiagnose zijn een belangrijke factor bij de TCG diagnostiek. Veranderingen in de tongtekens weerspiegelen veranderingen in orgaanfunctie, bloed- en qi-activiteiten, lichaamsvloeistof metabolisme en voortschrijdende ziekte richting. 

Binnen  de TCG is het de norm om de toestand van een patiënt te associëren met externe invloeden en persoonlijke details (navragen). Factoren zoals weer, seizoen, levensstijl, eetgewoonte, mentale toestand, lichaamssamenstelling, leeftijd, geslacht en carrière worden meestal in aanmerking genomen bij de diagnose van TCG. Dit geeft een volledige evaluatie

en helpt bij het ontwerpen van het meest geschikte behandelplan voor patiënten.

Therapeutisch aspect: TCG-behandelingen richten zich niet op een specifiek orgaan of lichaamsgebied maar op de algehele disharmonie van het lichaam. De oorzaak van pathologische veranderingen, ontwikkelingsstadium en algehele lichaamsreacties op een bepaalde ziekte is een indicatie tot disharmonie. Behandelingen worden gedaan op basis van syndroom differentiatie (identificatie van disharmonie patroon). Door middel van uitgebreide therapeutische effecten kan de balans van het hele lichaam hersteld worden. 

Bij sprake van een orgaanaandoening, is het gangbaar dat artsen zich niet op één orgaan richten en zelfs het aangetaste orgaan niet behandelen. Via een omweg (door andere ogenschijnlijk irrelevante organen te behandelen) kan een gewenste resultaat bereikt worden. Maagproblemen kunnen opgelost worden door zowel maag als milt te behandelen; ademhalingsproblemen kunnen worden behandeld door zowel de milt als de maag in plaats van de longen te behandelen. Voor veel plaatselijke of oppervlakkige aandoeningen wordt de corresponderende inwendige organen en het hele lichaam behandeld.

Enkele voorbeelden van behandelingen bij bepaalde symptomen:

Symptomen en tekenenTCM diagnoseBehandelplan
Rode ogenExcessieve vuur in de leverOpruimen levervuur
Pijnlijke en opgezwollen tandvleesNier-deficiëntieOpwarmen nieren
Digitale necrose van de voetenBloedstasisActiveer bloed en warm de meridianen op
Chronische zweren en abcesBloed en Qi deficiëntiesAanvullen bloed en Qi
Hoofdpijn en loopneus bij verkoudheidExterne invasie van wind en kou in de longenVerspreid pathogenen in de longen
Haaruitval en gehoorverliesUitputting van nieressentieVul essentie aan en versterk de nier

Het lichaam en de externe omgeving

Het lichaam komt constant in aanraking met externe omgevingsfactoren zoals weer, geografische locatie, werk- en gezin omgevingen. Dit allemaal kan de gezondheid beïnvloeden. Externe veranderingen in omgevingsfactoren zorgen ervoor dat het lichaam fysiologisch of pathologisch reageert. Op dit manier wordt de relatie tussen de mens en de buitenwereld weerspiegelt. Wanneer het lichaam zich niet in staat is om zich aan te passen aan veranderingen van een externe omgeving kan dit leiden tot ziekten. Om die redenen moeten we in harmonie leven met de natuur, de medemens en onze directe omgeving. 

Klimatologische invloeden  “zes kwaden”: De zes klimatologische invloeden, namelijk wind, koude, zomerhitte, vochtigheid, droogte en vuur of hitte, worden beschouwd als het belang van externe ziekteverwekkers voor de ontwikkeling van ziekten. Het verband tussen tussen het klimaat en de ontwikkeling van ziekten is een bijzondere manier voor TCG om de onbalans van het lichaam te onderzoeken. Onder normale omstandigheden veroorzaken klimatologische factoren geen ziekte. Alleen bij extreme klimatologische veranderingen of wanneer het lichaam te zwak is om zich aan te passen zouden dit ziekten kunnen veroorzaken. 

De klimatologische invloeden vergemakkelijkt de artsen om de exogene ziekteverwekkers te identificeren op basis van bepaalde symptomen. Bijvoorbeeld, bij verkoudheid met symptomen zoals hoofdpijn, koorts en kleverige keel afscheidingen wordt er geconcludeerd dat wind warmte de longen binnendringt en met behulp van kruiden zoals kamperfoelie bloemen forsythia-capsule kunnen de symptomen worden bestreden.

Seizoensinvloeden: het lichaam verandert zich mee met de seizoensveranderingen. TCG-artsen houden altijd rekening met de seizoensgebonden fysiologische veranderingen bij het onderscheiden van de abnormale lichaamstekens van de normale. In de zomer opent de huidporiën  zich en wordt er meer gezweten. In contrast wordt de huidporiën in de winter gesloten en er wordt minder gezweet, waardoor de lichaamstemperaturen binnen een normaal bereik kunnen worden gehouden. Bovendien heeft de pols de neiging om in het voorjaar strak te staan, in de zomer te stijgen, in het najaar te drijven en diep in de winter. Het bloed van het lichaam en de Qi (vitale energie) komen ook overeen met de natuurlijke wereld. 

Pathogene kenmerken van de zes TCG-kwaden

Seizoensinvloeden zijn ook belangrijke veroorzakende factoren voor veel ziekten. Voor TCG-artsen zijn seizoensinvloeden op het lichaam belangrijke overwegingen bij het stellen van diagnoses, het selecteren van therapieën en zelfs het suggereren van preventieve maatregelen. Winter is het seizoen waarin het lichaam energie bespaart en kracht opbouwt als aanloop naar de lente. TCG adviseert om in de wintermaanden meer voedzame en tonisch voedsel te eten ter preventie.

Luchtweginfecties en neusbloedingen komen vaker voor in het voorjaar, hitteberoerte en spijsverteringsproblemen komen vaker voor in de zomer, malaria en dysenterie komen vaker voor in de herfst. Artritis en ademhalingsproblemen hebben de neiging in de winter te verslechteren. Oudere die bijvoorbeeld last hebben van chronische hoest of hijgen, voelen zich in het voorjaar en de zomer meestal beter, maar voelen zich slechter in de herfst en winter. Deze aandoeningen zijn meestal te wijten aan een verzwakte milt en nier, TCG-artsen raden hiervoor aan om in de hete zomer preventieve maatregelen te nemen (verwarmende kruiden innemen), zodat de aandoeningen in de winter minder verslechtert. In geval van bloedgebrek en hyperactieve lever wordt dikwijls in het voorjaar duizeligheid, opzwepende hoofdpijn, wazig zien, oorsuizen en mentale vermoeidheid ervaren. 

Geografische invloeden: mensen in verschillende geografische regio’s leven met diverse levensstijlen, gebruiken en culturen. Hierdoor ontwikkelen ze een bepaalde lichaamssamenstelling en zijn ze vatbaarder voor bepaalde gezondheidsproblemen. Bij een  behandeling wordt er ook rekening gehouden met de geografische en voedings invloeden op het lichaam van de patiënt. 

In de noordwestelijke deel van China hebben mensen vaak een ​​sterkere gezondheid. Als ze ziek zijn, is hun lichaam waarschijnlijk extern koud, maar warm intern. Om dit te behandelen wordt de externe kou als de interne warmte afgevoerd. In de zuidoostelijke kustgebieden van China hebben mensen meestal een zwakkere lichaamsgesteldheid en zijn bijzonder vatbaar voor huidproblemen en seizoensgebonden infecties. 

Het voorschrijven van TCG-kruiden wordt ook aangepast op de  geografische verschillen. Neem de behandeling tegen verkoudheid als voorbeeld, in de ijskoude zone van Noordwest-China wordt vaak een grotere dosis krachtige verwarmende kruiden gebruikt, terwijl in de gematigde zone van Zuidoost-China, mild verwarmende kruiden en de dosering is relatief kleiner.

Sociale en levens invloeden: TCG heeft een uniek concept over de verbinding tussen lichaam en geest. Gezondheid wordt alleen bereikt als het lichaam inclusief de fysieke, emotionele en mentale aspecten in balans zijn. Stress en mentale stress worden beschouwd als de gebruikelijke factoren die de ontwikkeling van ziekten beïnvloeden. Overmatige psychologische belasting kan het functioneren van het orgaan verstoren, naarmate de tijd verstrijkt kan dit tot enige fysieke schade leiden. De psychologische schade aan inwendige organen en de daaruit voortvloeiende psychosomatische aandoeningen (slapeloosheid, maagklachten, etc.) zijn van primair belang voor TCG-artsen. Klinisch reageren patiënten met mentale problemen zoals depressie, slapeloosheid en angst vaak goed op TCG-behandelingen. 

Overtollige psychologische factoren staan ​​bekend als de ‘zeven emoties’, waaronder overmatig vreugde, overmatig woede, ongerustheid, verdriet, zorgen/piekeren, angst en vrees. Elk van de emoties beïnvloeden bepaalde inwendige organen (hart, longen, milt, lever en nieren). Overigens worden de qi-activiteiten ook aangetast en dit kan leiden tot verschillende disharmonie. 

Technologie en sociale vooruitgang hebben veel nieuwe gezondheidsproblemen veroorzaakt. Men wordt constant overweldigd door eisen op het werk en thuis en worden uitgedaagd door sociale onrust, levensveranderingen, financiële en interpersoonlijke problemen. Stress is een onderdeel van het moderne leven. Een combinatie van deze factoren zet onze geest en ziel extra onder druk en hierdoor wordt onze reserves van het lichaam uitgeput. 

Samenvattend

Samengevat, de TCG  is een holistische benaderingen gebaseerd op de opvattingen van het lichaam in zijn geheel, de hele persoon, de hele wereld.  Alle aspecten worden in overweging genomen bij de behandeling van een probleem. Pas met een uitgebreide analyse van de fysieke conditie, leeftijd, levensstijl, medische geschiedenis, carrière en mentale toestand van de patiënt kan een juiste diagnose worden gesteld en dusdanig een correcte behandeling tot stand brengen.

Uw Chinees Geneeskundige van Acupunctuur & Gezondheidscentrum Chen Rotterdam werken volgens de holistische principes. Neem gerust contact met ons op.