De nieren

De nieren

Er zijn eigenlijk twee nieren. Ze bevinden zich in het achterste gedeelte van de buik, één aan elke kant van de wervelkolom. De nieren en de urineblaas zijn verbonden door meridianen en hebben een interne-externe relatie. Omdat de nieren de aangeboren essence herbergt, is het de basis van de Yin-Yang van de organen en de bron van het leven. Om deze reden is het ook bekend als de ‘aangeboren fundering’.

1 Fysiologische functies van de nieren

I Opslaan van essence

De nieren hebben de fysiologische functies van het opslaan en behouden van essence. In de Chinese geneeskunde heeft ‘essence’ twee betekenissen. In de bredere zin is het de basisstof die het lichaam vormt en alle vitale handelingen ervan verricht. Het omvat het lichaams Qi, bloed en vloeistoffen, evenals de voedingsstoffen die uit het dieet komen. In smalle zin is het specifiek de generatieve stof, die zowel vanuit de ouders komt, alsmede voortkomt uit de ontwikkeling van het lichaam.

Essence die in de nieren zijn opgeslagen, heeft twee bronnen. Een bron zijn de ouders die de generatieve essence geven, ook wel ‘aangeboren essence’ genoemd. De andere bron is het dieet, waaruit de organen de essentiële voedingsstoffen halen en metabolisch in essence transformeren. Deze essence staat ook bekend als de ‘verworven essence’. Hoewel de bronnen van aangeboren essence en verworven essence verschillend zijn, worden beide soorten essence in de nieren opgeslagen en zijn ze eigenlijk onlosmakelijk. Zij vullen elkaar aan en bevorderen elkaar.

Aangeboren essence is afhankelijk van de voortdurende aanvulling door verworven essence om zijn potentie volledig uit te drukken. Verworven essence berust op de hulp van aangeboren essence om verdere essence te absorberen en te transformeren. De twee soorten essence zijn samengevoegd in de nieren en vormen samen de Nier-essence en Nier-Qi. Nier-essence en nier-Qi worden samen vaak aangeduid als de essentiële Qi van de nier. Essentiële Qi van de nieren verricht de vitale handelingen van het lichaam en houdt de voortplantingscapaciteit in stand. De belangrijkste functies van de essentiële Qi van de nieren zijn als volgt.

1. Voortplanting regelen

De voortplantingsfunctie van de nieren heeft twee aspecten: één is seksuele functionaliteit en de andere voortplantingscapaciteit. In de Chinese geneeskunde wordt de voortplantingscapaciteit hoofdzakelijk bepaald door de toestand van de nier-essence. Nier-essence levert de oorspronkelijke stof voor het embryo en is de materiële basis van de vitale activiteiten. De essentiële Qi van de nier blijft ophopen als de persoon groeit. Wanneer het volheid bereikt, gaat het lichaam in puberteit en begint een stof te produceren die de rijping van de voortplantingsfunctie stimuleert. Deze stof, die nodig is om de ontwikkeling en rijping van de geslachtsklieren te bevorderen en voor het behoud van hun voortplantingscapaciteit, staat bekend als tiangui (er is geen vertaling voor deze term).

Naarmate Tiangui een bepaald niveau bereikt, toont het lichaam een ​​zeer belangrijke verandering. Een man is nu in staat om sperma te produceren en een vrouw is in staat om te menstrueren. In dit stadium van rijping, tijdens geslachtsgemeenschap combineert de essence van de man met de essence van de vrouw, en kan daar de zwangerschap uit voortvloeien. Daarna, wanneer de persoon door middelbare leeftijd naar de oude leeftijd beweegt, beweegt de essentiële Qi van de nier ook van volheid naar geleidelijke achteruitgang en verdwijnt uiteindelijk helemaal. Het is duidelijk dat de opkomst en achteruitgang van tiangui afhankelijk is van de volheid of afname van de essentiële Qi van de nier; en het voortplantingsvermogen van het menselijk lichaam wordt uitgedrukt door tiangui.

2. Bevordering van groei en ontwikkeling

Alle fasen in het leven van een persoon – geboorte, jeugd, bloei, veroudering en dood – zijn nauw verbonden met de volheid of tekort aan de essentiële Qi van de nier. Beginnend in de kindertijd stijgt het uitbundig, waardoor het lichaam snel kan groeien en ontwikkelen. Bij de leeftijd van zeven of acht, vervangt het blijvende gebit de melktanden en groeit haar langer. Op de leeftijd van veertien of vijftien bereikt tiangui een drempel en de voortplantingsorganen benaderen volwassenheid. Beide jongens en meisjes hebben nu de capaciteit om te reproduceren.

Bij vroege bloei is de essentiële Qi van de nier bijzonder overvloedig. Het lichaam is nu lijvig, met sterke pezen, botten en tanden, de geest is krachtig en het haar glimt. Op oudere leeftijd, omdat de essentiële Qi van de nier nu afneemt, begint het lichaam ook af te breken. De voortplantingscapaciteit en seksuele functie vervagen, het haar wordt grijs, de tanden worden los, de rug wordt gebogen, de manier van lopen wordt wankel, het gehoor wordt aangetast en de huidskleur wordt uitgeput en dof.

Het is dus duidelijk dat de toestand van nier-essence de groei en ontwikkeling van het lichaam bepaalt. Onvoldoende van de essentiële Qi van de nier leidt vaak tot abnormale groei of ontwikkeling. Bijvoorbeeld, een tekort aan essentiële Qi van de nier tijdens de kindertijd kan vertraagde groei en ontwikkeling veroorzaken, met inbegrip van mentale ontwikkeling. De voornaamste manifestaties zijn “de vijf vertragingen” en “de vijf zwakke punten.” De vijf vertragingen zijn vertraagd leren staan, vertraagd leren lopen, vertraagde tandontwikkeling, vertraagd leren praten en vertraagde haargroei. De vijf zwakke punten zijn zwakke handen en voeten, zwakke hoofd, zwakke nek, zwakke spieren en zwakke mond.

3. Ziekte weerstaan en veroudering uitstellen

Nier-essence is belangrijk voor de weerstand tegen ziekte en de uitstel van veroudering. Wanneer nier-essence voldoende is, heeft het lichaam een ​​sterke toestand, grote vitaliteit en een lange levensduur. Omgekeerd leidt een tekort tot slechte groei en ontwikkeling, een zwakke gezondheidstoestand, vroegtijdige ouderdom en verminderde capaciteit om ziekte te weerstaan. Het gevolg is dat externe kwaden kunnen profiteren van deze zwakte en het lichaam binnendringen, waardoor veel ziekten kunnen ontstaan. Daarom hebben artsen van elke generatie het belang van het versterken en voeden van de nier benadrukt om veroudering te voorkomen of uit te stellen. De meeste kruiden om veroudering te bestrijden hebben de mogelijkheid om de nier te versterken.

4. Bevordering van de bloedproductie

In de Chinese geneeskunde is de productie van bloed nauw verbonden met de nier, evenals aan het hart en de milt. Nier-essence kan in bloed veranderen, en dit heeft tot twee spreekwoorden geleid: ‘Essence en bloed delen hun bron’ en ‘de bron van bloed is in de nier’.

De volledige uitdrukking van de functies van de nieren berust op de samenwerking van nier-Essence, nier-Qi, nier-Yin en nier-Yang. De nier slaat essence op, en nier-Essence transformeert in nier-Qi. Als nier-Essence voldoende is, zal nier-Qi voldoende zijn; en omgekeerd, als nier-Essence tekort is, zal nier-Qi tekort zijn. Vandaar dat de twee samen vaak essentiële Qi van de nier worden genoemd.

Essentiële Qi is de basis van alle vitale activiteiten. Door de theorie van Yin-Yang kan essentiële Qi worden onderverdeeld in nier-Yin en nier-Yang. Nier-Yin, ook bekend als oorspronkelijke Yin, is de ultieme bron van alle Yin-vloeistoffen van het menselijk lichaam, en is nodig om alle organen en de vele weefsels te bevochtigen en te voeden. Nier-Yang, ook bekend als oorspronkelijke Yang, is de ultieme bron van alle Yang-Qi van het menselijk lichaam, en is nodig om alle organen en de vele weefsels te verwarmen en activeren. Aangezien de nier de Yin en Yang samen herbergt, staat het ook bekend als het “huis van Water en Vuur.”

Tekort aan nier-Yin en nier-Yang

Onder normale omstandigheden beperken, bevorderen en hangen nier-Yin en nier-Yang van elkaar af om de dynamische balans van Yin-Yang te behouden. Tekort aan nier-Yin kan leiden tot het ontvlammen van Vuur, manifesteert zich als hitte in de palmen, middagkoorts en nachtzweten. Mannen kunnen natte dromen hebben en vrouwen kunnen seksuele dromen hebben. Tekort aan nier-Yang kan leiden tot verminderde capaciteit om op te warmen en te activeren. Dit manifesteert zich als kou en pijn in de onderrug en knieën, abnormaal overvloedige urinelozing met lichte kleur en een bleke en gezwollen tong. Mannen kunnen vroegtijdige ejaculatie of impotentie hebben en vrouwen kunnen onvruchtbaarheid hebben door koudheid in de baarmoeder.

De wederzijdse tegenstelling en wederzijdse afhankelijkheid van nier-Yin en nier-Yang is nodig voor het dynamische evenwicht van Yin-Yang voor het hele lichaam. Omdat de nier zo’n belangrijke rol speelt in groei, ontwikkeling, voortplantingscapaciteit en uitstel van veroudering, wordt het beschouwd als de “aangeboren fundering” van het menselijk lichaam.

II Beheer van water-vloeistof-metabolisme

De nier heeft de functie om de stofwisseling van water- en lichaamsvloeistoffen te beheersen en te regelen. vandaar het zeggen: “de nier is het waterorgaan.” De long, de milt, de lever, de nier, de sanjiao (drievoudige brander) en andere organen zijn allemaal betrokken bij de stofwisseling van water en vloeistoffen. Onder normale omstandigheden kan het proces niet voltooien zonder de verspreidings- en verminderingsfunctie van de long, de transport- en transformatiefunctie van de milt, de geleidende en faciliterende functie van de lever, de waterdoorlatende baggerfunctie van de sanjiao, evenals de transformerende functie van de nier. Van deze organen heeft de nier de belangrijkste en leidende rol en vereist het de transformerende functie van de nier-Yang om tot uiting te komen.

De drie aspecten van de nieren

De rol van de nier heeft drie aspecten. Ten eerste is nier-Yang de bewegende kracht voor water en vloeistof metabolisme. Nier-Yang is de bron van Yang-Qi van het gehele lichaam. Hoewel de long, de milt, de lever en de sanjiao allemaal meewerken, is het de opwarming en verdampingsfunctie van de nier die het proces in gang zetten. Ten tweede, de nier stuurt het heldere vocht naar de long om te verspreiden door het lichaam en het troebele naar de blaas als urine, om uitgescheiden te worden. Deze functie van het verhogen van het heldere en het verlagen van het troebele is belangrijk voor het behoud van waterbalans.

Ten derde beheerst de nier de opening en het sluiten van de urineblaas. Door het openen van de blaas kan het de opgeslagen urine uitscheiden. Met het sluiten kan het lichaam de vloeistoffen bewaren die door de organen en weefsels nodig zijn. Het openen en het sluiten van de blaas hangt af van de samentrekkende werking van nier-Yin en de transformerende werking van nier-Yang.

Als de transformerende werking van de nier-Yang onvoldoende is, kunnen er symptomen optreden zoals verminderde urineproductie (oligurie) of afwezigheid van urinelozing (anurie) en ophoping van vocht in weefsels (oedeem). Als de samentrekkende werking van nier-Yin mislukt, kunnen er symptomen optreden zoals vermeerderde urinelozing (polyurie), onbeheersbaar en ongewild urineren of ontlasten (incontinentie) of bedwateren (enuresis).

III Acceptatie van Qi

De nier heeft de functie om Qi te accepteren (aan te nemen) die door de long is ingeademd. De nier’s acceptatie van Qi voorkomt dat ademhaling ondiep wordt, waardoor de normale uitwisseling van gassen tussen het lichaam en het externe milieu wordt gewaarborgd. Hoewel de long ademhaling beheerst, is het de nier die de regelmatigheid handhaaft. Meer specifiek, kan de diepte, de gladheid en de gelijkmatigheid van de ademhalingsbeweging alleen worden gehandhaafd als Qi die door de long ingeademd is, neergestreken is en door de nier is geaccepteerd.

Als het vermogen van de nier om Qi te accepteren afneemt, kan er ondiepe ademhaling, kortademigheid bij lichte inspanning optreden, piepende ademhaling met langdurige exhalatie en verkorte inhalatie of moeizame ademhaling. In de klinische praktijk tonen chronische bronchitis, pulmonale emfyseem en long-geïnduceerde hartziektes vaak symptomen van “de nier die Qi niet accepteert.” Deze kunnen met goede resultaten worden behandeld met behulp van de methode om de nier te ondersteunen om Qi te accepteren. Acceptatie van Qi is een aspect van de opslagfunctie van de nier.

2 Relatie van de nier tot andere organen en weefsels

I Beheersen van botten; Het voortbrengen van merg en verbinden met de hersenen

De botten vormen het skelet van het menselijk lichaam, dat functioneert om de vorm van het lichaam te behouden en de organen te beschermen. In de Chinese geneeskunde, slaat de nier essence op en essence brengt merg voort. Merg ontwikkelt zich in de botholtes en bevordert de botgroei, die op zijn beurt de groei van het lichaam stimuleert. Zo vormen de nieren, de essence daarin, merg en botten een onderling verbonden systeem. Als er een overvloed aan nier-essence is, wordt er veel merg geproduceerd. De botten worden op hun beurt goed gevoed en groeien hecht en sterk.

Omgekeerd, als nier-essence onvoldoende is, ontbreekt merg zijn bron en worden de botten slecht gevoed. Bij kinderen zal het leiden tot botdysplasie, die zich manifesteert als zachte en zwakke botten en vertraagde sluiting van de fontanels. Het kan bij volwassenen leiden tot zwakte en pijn in de onderrug en de knieën, moeite om te lopen, en zwakte of zelfs atrofie van de onderste ledematen. Bij ouderen kunnen de botten broos worden en gemakkelijk breken.

De drie soorten merg

Er zijn drie soorten “merg”: been-, ruggen- en hersenmerg. Alle drie zijn afgeleid van de essentiële Qi van de nier. De toestand van de essentiële Qi van de nier bepaalt dus de volheid van merg. Omdat het ruggenmerg bovenaan is verbonden met de hersenen en daar ophoopt, zijn de hersenen ook in de Chinese geneeskunde bekend als “de zee van de merg.” Daarom, als de nier-essence overvloedig is, zal de zee van merg vol zijn. De volle hersenen brengen op hun beurt energie en kracht, helder denken, goed gehoor en scherp zicht en goed geheugen. Omgekeerd, als er een tekort aan nier-essence is, wordt de zee van merg uitgeput. Bij kinderen kan dit zich voordoen als een slechte ontwikkeling van de hersenen en lage intelligentie. Bij volwassenen kan het zich voordoen als langzaam denken, duizeligheid, tinnitus, slapeloosheid en vergeetachtigheid, verminderd geheugen en zelfs seniele dementie.

In de Chinese geneeskunde “zijn de tanden een verlengde bot”. Omdat de tanden en de botten dezelfde bronnen delen, hebben ze ook behoefte aan voeding door nier essence. Overvloed van nier-essence resulteert in stevige, sterke en gezonde tanden. Gebrekkige nier-essence leidt tot losheid of verlies van tanden.

In de afgelopen jaren zijn de effecten van de nier op botten bevestigd door experimentele studie. Er zijn een aantal kruiden ontdekt die botten kunnen versterken. De methode om breuken te behandelen door de nier te versterken heeft bijgedragen tot een effectievere behandeling van breuken, met sneller genezing.

II Uiting in het haar

Dit betekent dat de toestand van de nier-essence wordt weerspiegeld in de staat van het haar. De groei en verlies van haar en zijn weelderigheid of verwelking berust niet alleen op de toestand van de nieren, maar ook op de voeding door bloed. Dit heeft geleid tot het zeggen: “Haar is het bloedoverschot”. De reden is dat de nier essence oplevert en de nier-essence merg verwekt. En het bloed dat uit merg komt, voedt het haar. Bij kinderen ontwikkelt de essentiële Qi van de nier zich en groeit haar lang en sneller. Bij volwassenen bloeit de essentiële Qi van de nier en is het haar glanzend en gitzwart. En bij ouderen verdwijnt de essentiële Qi van de nier, en het haar wordt grijs, uitgedroogd en valt gemakkelijk uit. Dit zijn allemaal fysiologische veranderingen. In pathologie kan vroegtijdig vergrijzing, verwelking of haaruitval het gevolg zijn van tekort aan essence en bloed.

III Opening in de oren en twee yin-openingen

De oren zijn de organen waarmee we horen. De scherpte van het gehoor is nauw verwant aan de toestand van de nier-essence. Alleen wanneer nier-essence overvloedig is, kan het gehoor scherp zijn. Als nier-essence onvoldoende is, kan gehoor worden verminderd; er kan zelfs doofheid plaatsvinden. De afname in gehoor- of doofheid bij ouderen is meestal toe te schrijven aan de fysiologische afname van de nier-essence.

Er zijn twee Yin-openingen, de voorste en de achterste. De voorste Yin-opening is het uitwendig geslachtsorgaan, die zowel voor urinering als voortplanting dient. De urinelozing is onder de controle van de blaas. Maar het functioneren is afhankelijk van het vermogen van de nier om te transformeren. Als nier-Qi onvoldoende is, kan er sprake zijn van verstoring van herhaalde drang om te urineren, vermeerderde urinelozing (polyurie), verminderde urineproductie (oligurie) of afwezigheid van urinelozing (anurie), bedwateren (enuresis) of urine incontinentie of het druppelen van urine (aan het einde van het urineren).

Stoornissen van het voortplantingssysteem, zoals impotentie, vroegtijdige ejaculatie of excessieve, onvrijwillige zaadlozing, worden meestal veroorzaakt door een tekort aan essentiële Qi van de nier. De achterste Yin-opening is de anus. Ontlasting is hoofdzakelijk onder controle van de dikke darm en de milt; maar het hangt ook af van de transformatie-, opwarmings- en vasthoudfuncties van de nier. Bijvoorbeeld, tekort aan nier-Yin kan leiden tot obstipatie. Tekort aan nier-Yang kan leiden tot mucoïde diarree. Onvastheid van nier-Qi kan leiden tot langdurige diarree en rectale prolaps.

Voeding voor de nieren

Voedingsadvies voor de nieren

Fruit

Braambes, veenbes, druif, citroen, limoen, moerbei, framboos en aardbei.

Granen, zaden en peulvruchten

Haver, tarwe, maïs, gierst, quinoa, wilde rijst, kastanje, pistache, maanzaad, sesam (zwart en wit), zonnebloemzaad, walnoot en bruine rijst.

Groenten

Adukibonen, zwarte bonen, tuinboon, kidneybonen, zwarte soja, alfalfa, asperge, paprika, selderij, venkel, aardappelen, zeewier, snijboon, waterkers en yams.

Specerijen, supplementen en dranken

Steranijs, mineraalwater, calcium, vitamine D, vitamine E, zink, melasse, zout, sojasaus, basilicum, karwijzaadjes, bieslook, kruidnagel, dillezaad, venkelzaad, fenegriekzaad, koffie, mierikswortel, brandnetel, peterselie, bonenkruid, zeewier, anijszaad, kaneelschors, oregano, zwarte peper, rozemarijn, salie, tijm, bernagie, beredruifblad, zilverkaars, zwarte besblad, buchu, klauwwortel, groot hoefblad, chaparral blad, cornsilk, kweek, damiana, paardenbloemwortel, Amerikaanse ginseng, geranium, ginkoblad, guldenroede, viooltje, elfenbloem, jasmijnbloem, jenever, kava, zoethout, lelietje van dalen, melisse, bijvoet, peterseliezaad, stuifmeel, wortel van karmozijnbes, rode klaver, wijnruit, monnikskap, sarsaparilla, Amerikaanse laurier, zegepalm, Sint-janskruid, ijzerkruid, witte dovenetel, wintergreen, klaverzuring, krulzuring wortel, walnotenolie, miso en gingko.

Vlees, seafood en zuivel

Kwartelei, melk (geit en schaap), abalone, baars, karper, kaviaar, krab, paling, (rivier)kreeft, mossel, octopus, inktvis, oester, garnalen, gamba's, sardientjes, jakobsschelp, zeeschelp, tonijn, rundernier, kip, kippenlever, eend, geit, lam, lamsnieren, schaap, varken, varkensnieren, hert, eigeel, kippenei, haai, fazant, kokkels en baars.

Hoe beïnvloeden de nieren andere organen?

Uw Chinees Geneeskundige van Acupunctuur & Gezondheidscentrum Chen Rotterdam kan u gericht adviseren in uw situatie. Neem gerust contact met ons op.