Voorbereidingen voor een bezoek aan de Chinese dokter

Wanneer u een traditionele Chinese geneeskundige bezoekt, kunt u voorbereidingen treffen om voor een betrouwbare en nauwkeurige diagnose te zorgen. Diagnose in de traditionele Chinese geneeskunde (TCM) bestaat uit vier verschillende onderdelen:

  • Observatie – bekijken (bijv. de tongdiagnose)
  • Luisteren en ruiken (Auscultatie en olfactie)
  • Anamnese – het vergaren van voorgeschiedenis en relevante informatie omtrent de ziekte.
  • Voelen (Palpatie, bijv. de polsdiagnose)

Met bovengenoemde methoden brengt de Chinese Geneeskundige disharmoniën en/of aandoeningen in kaart. Door de volgende voorbereidingen te treffen vóór u naar de kliniek komt, helpt u de Chinees geneeskundige bij het verkrijgen van de nodige informatie voor een nauwkeurige diagnose.

Observatie

Het poetsen van de tanden en tong is deel van eenieders ochtendritueel, maar juist het beslag dat in de ochtend op iemands tong zit, bevat in de traditionele Chinese geneeskunde veel informatie en moet dus niet weggepoetst worden. Zo kan een dikke witte beslag kan aantonen dat er sprake is van damp accumulatie of yang deficiëntie, terwijl een bleke tong met tandafdrukken kan aantonen dat er sprake is van een Qi deficiëntie. Vermijd koffie, thee en sappen zoals jus d’orange of druivensap omdat deze de kleur van de tong kunnen doen verkleuren.

Een bleek, glansloos gezicht kan indicatie zijn voor bloed deficiëntie, ofwel bloedarmoede. Maar als er bijvoorbeeld blush wordt gedragen, kan de geneeskundige moeite hebben met het identificeren van dergelijke toestanden of het verkeerd diagnosticeren als overtollige hitte. Ook lippenstift moet vermeden worden, omdat de kleur van de lippen aanwijzingen bevat over iemands gezondheid.

Luisteren en ruiken

Een zwakke, lage stem met kortademigheid kan betekenen dat het lichaam van het deficiënte type is, terwijl een schorre stem kan betekenen dat er juist sprake is van een overvloed aan ‘ziekte’ kwaden (ziektekiemen). Door aan uw geneeskundige door te geven of uw zweet een bepaalde geur heeft, helpt u hen om uw lichaamstype te bepalen.

Anamnese

Tijdens het anamnesedeel van het onderzoek kunnen vage beschrijvingen van het probleem essentiële informatie missen. Specifieke omschrijvingen van een probleem zoals waar de pijn zich bevindt, hoe de pijn voelt, hoe lang de pijn duurt, wat de oorzaak is en waarmee de pijn vermindert, biedt betere bijdrage aan het onderzoek. Gerelateerde symptomen of een familiegeschiedenis van het betreffende probleem beschrijven, kan de Chinees geneeskundige helpen de oorzaak van het probleem beter te lokaliseren en te behandelen. Ook het doorgeven van uw andere lopende behandelingen en medicijnen gebruikt is van grote waarde.

Voelen

Het voelen (palpatie) van de pols biedt de Chinees geneeskundige een belangrijke bron van informatie over het functioneren van het lichaam. De frequentie en de verschillende gradatie in kracht in de pols wordt gebruikt voor het vaststellen van de disharmonie. Door vijf tot vijftien minuten van te voren in de kliniek aan te komen, vermijdt u dat een snelle en springende polsslag uw normale polsslag verbergt.